İslam

Yayınlanma 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 İslam

İslam kelimesi Allah’a teslim olmak, ona boyun eğmek ve kurtuluş yoluna girmek, böylelikle esenliği, huzuru ve güveni sağlamak anlamlarına gelir. Müslüman ise İslam’ı kabul etmiş kişi demektir.

İslam dini, Hz. Âdem’den beri devam eden tevhit inancının bir devamı ve son halkasıdır.
İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed (a.s.), 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Kırk yaşına geldiğinde Allah tarafından kendisine vahiy gönderilmiş ve peygamber olarak görevlendirilmiştir.
İslam dininin temel inanç esası, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Bunun yanı sıra Allah’ın gönderdiği bütün ilahî kitaplara ve peygamberlere, ahiret gününe, meleklere, kadere inanmak da İslam’ın inanç esaslarındandır. Allah Kur’an-ı Kerim’de inanç esaslarını şu şekilde açıklamıştır: “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse sapkınlığın en koyusuna düşmüş olur.”

İslam dininde, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmek temel ibadetlerdir. Günlük ibadet olarak namaz temiz olan her yerde, bireysel ve toplu olarak kılınabilir. Cuma günü kılınan cuma namazının ise cemaatle kılınması zorunludur. Müslümanların toplu hâlde ibadet ettikleri yerler, cami ve mescitlerdir. İslam’da Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki bayram vardır.

İslam dini, inanç ve ibadetlerin yanı sıra ahlaka da büyük önem vermiştir. İslam’ın peygamberi Hz. Muhammed, “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” buyur muştur.
İslamiyetin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim 610 yılının ramazan ayında, Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanmış ve yirmi üç yıl içerisinde tamamlanmıştır. Kur’an-ı Kerim indirildiği günden itibaren yazılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in ana konusu, Allah’ın varlığına ve birliğine iman yani tevhittir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de ibadet, ahlak, adalet, toplum hayatını düzenleyen kurallar, ahiret hayatı ve geçmiş toplulukların yaşamı gibi birçok konuyla ilgili bilgiler de yer alır.