Alüminyum Elementinin Konu Anlatımı

Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

Alüminyum; Periyodik çizelgenin III A grubunda yer alır. Doğada tek bir izotopu vardır: 27Al. Altı tane radyoaktif izotopu bilinir. Meteorlarda yarılanma süresi 7,4.10^5 yıl olan radyoaktif 26Al izotobuna rastlanmıştır. Yerkabuğunda oksijen ve silisyumdan sonra en bol bulunan elementtir. Yerkabuğunun % 8.8 ‘ini oluşturur. İlkçağda bilinen bir alüminyum bileşiği olan şap, tıpta ve kumaş boyacılığında mordan olarak yaygın biçimde kullanıldı. Alüminyum elementel olarak ilk kez 1825′te Oersted ve 1827′de Wöhler tarafından saf olmayan bir toz biçiminde elde edildi.

 

Sembolü: Al

Atom Numarası: 13

Atom Ağırlığı: 26.9815386

Elemet serisi: Metal

 

Maddenin Hali: Katı

Görünümü: Gümüşü, metalik