Klor Elementinin Konu Anlatımı

Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

Periyodik çizelgenin VII A grubunu oluşturan halojenlerin ikinci en hafif elementidir. Sarı yeşil renkli, pis kokulu solunumu tehlikeli bir gazdır.

 

Sembolü: Cl

Atom Numarası: 17

Atom Ağırlığı: 35.453

Elemet serisi: Halojen

Maddenin Hali: Gaz

Görünümü: Sarımsı yeşil

 

PERİYODİK TABLO

 

Fiziksel Özellikleri:

35 ve 37 izotoplarının karışımı olan klorun elektron sayısı, soygaz argonunkinden bir elektron eksiktir. Bu nedenle klorür iyonu Cl- vererek elektron yakalama eğilimindedir. Klor gazı serbest halde iki atomlu moleküller (Cl2) durumunda bulunur. Gaz klor, soğuk suda büyük miktarlarda eriyebilir. Örneğin 10°C sıcaklıkta, 1 lt. suda, 3 lt. klor eriyebilir.