7. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeleri Ve Anlamları

İngilizce 7. Sınıf 8. Ünite Kelimeleri

Bubble gum: Sakız
 Call: Aramak
 Company: Şirket
 Complain: Şikayet etmek
 Develop: Geliştirmek
 Die: Ölmek
 Discover: Keşfetmek
 Discovery: Keşif
 Electricity: Elektrik
 Experiment: Deney
 Instrument: Enstruman
 Light bulb: Ampul
 Pasteurization: Pastörize
 Prepare: Hazırlamak
 Produce: Üretmek
 Prove: Kanıtlamak
 Publish: Basmak
 The law of gravity: Yer çekimi yasası
Tool: Alet
 Sticky: Yapışkan
 Alive: Canlı
Design: Tasarlamak