Açıklık Nedir?

Yayınlanma 7. Sınıf Matematik Konu Anlatımı

 Açıklık Nedir? 

Verilen sayı dizisinin en büyük ve en küçük değeri arasındaki farka aralık veya açıklık denir. Yukarıdaki örnekten devam edersek öğrencinin notları 80, 70 ve 93'tü.

En yüksek notu: 93

En düşük notu: 70 olduğuna göre bu verilerin aralığı 93 - 70 = 23 olarak bulunur.

Örnek: Aşağıdaki verilerin açıklığını ve aritmetik ortalamasını bulalım.

12, 28, 45, 21, 3, 41

 Açıklık: En büyük değer 45 ve en küçük değer 3 ---> 45 - 3 = 42