7.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme Test-1

1.    (-101) ile (+99) arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?
      A) -199           B) 1999          C) -201            D)201
  
 2.    4: 5   - 3  : 5   işleminin sonucu kaçtır?
           7    4    2
   A) 48          B)  1            C) 53                D)  7   
        5               2                10                      8
3.    2x+1 + 3x-1 = 9 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir
                 3               5
A) 3                     B) 5                      C) 7                D)9
    
       4.        3. (2x+1)-4. (x-3)=x+7 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) -3             B) -8                           C) 7                D)13
   
        5.        6 işçinin 12 günde yaptıkları bir işin 8 günde yapılabilmesi için kaç işçiye daha ihtiyaç vardır?
A) 1                  B) 2               C) 3            D)5
   
       6.        Toplamları 33 olan iki sayıdan büyüğü küçüğe bölündüğünde bölüm 3 kalan 5 olmaktadır. Buna göre büyük   sayı kaçtır?
A) 15                    B) 23             C) 25                  D)26
  
         7.        Bir anne 36, oğlu ise 10 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katına eşit olur?
A) 3                 B) 5               C) 7                 D)10
         8.        Burcu her gün eşit sayfa kitap okuyarak bir kitabı 8 günde bitiriyor. Eğer günde 5 sayfa daha fazla okusaydı kitap 6 günde bitecekti. Buna göre kitap kaçsayfadır?
A) 80                 B) 120              C) 160             D)200
  
           9.        4/9’ü 60 olan sayının 3/5’ i kaçtır?
      A) 54                 B) 66                 C) 76               D)81
   10.   Bir işi Ahmet 15 günde, Ali 30 günde yapabilmektedir. İkisi beraber aynıişin3/5inikaçgündeyaparlar?                                            
      A) 2                 B) 4          C) 6                               D)9