7.Sınıf Matematik Testi 18

Yayınlanma 7. Sınıf Matematik Yazılı Soruları ve Testler

1.Bir sayının 4/5 inin 3 fazlası aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır?

        a)15                     b)20                    

c)25                    d)30

...... 

2.Dörtte birinin 3 fazlası kendisine eşit olan sayı kaçtır?

       a)12                     b)6                       

c)10                    d)4

......  

3.Üç arkadaş 53 tane bilyeyi birinci ikinciden 1 fazla, ikinci ise üçüncüden 2

   fazla bilye alarak paylaşıyorlar. Buna göre en az bilye alan, kaç tane  

   almıştır?

     a)14                     b)15                

c)16                 d)17

......  

4.Anne ile 3 çocuğunun yaşları toplamı 61 dir. 3 yıl sonra annenin yaşı,  

    çocukların yaşları toplamının 2 katının 2 eksiği olacaktır. Annenin şimdiki

    yaşı kaçtır?

     a)40                       b)45                 

c)50                 d)55

......  

5.3 çocuğun bugünkü yaşları toplamı 30 dur. 5 yıl sonra çocukların 

   yaşları toplamı kaç olur?

a)35                       b)40                  

c)45                 d)50

......  

6.Bir sınıftaki sıralara öğrenciler üçer otururlarsa 9 kişi, ikişer

   otururlarsa 14 kişi ayakta kalıyor. Buna göre sınıfta kaç sıra vardır?

a)5                        b)7                     

c)15                   d)23

......  

7.Bir işçi belli bir işi 10 günde, başka bir işçi de aynı işi 15 günde

   bitirebilmektedir. İki işçi bu işi birlikte kaç günde bitirebilir?

a)5                      b)6                       

c)7                       d)8

......  

8.İki işçi bir işi 12 günde yapıyorlar. Birinci işçi tek başına 36 günde

    yaparsa, ikinci işçi aynı işi kaç günde yapar?

a)9                      b)12                      

c)18                   d)24

......  

9.Ardışık iki çift sayının toplamı 86 ise bunlardan büyük olanı kaçtır?

a)44                    b)42                      

c)40                     d)38

......  

10.2/5 i dolu olan süt kabına 3 litre daha süt eklenince kabın yarısı dolmuştur. Buna göre, kap tam dolu iken kaç litre süt alır?

a)18                    b)24                      

c)27                     d)30

    

               

        11.        (-101) ile (+99) arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?

      A) -199               B) 1999          

C) -201               D)201

  

 12.    4: 5   - 3  : 5   işleminin sonucu kaçtır?

           7    4    2

   A) 48                B)  1           C) 53                        D)  7   

       5                   2             10                            8

13.    2x+1 + 3x-1 = 9 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

                  3               5

A) 3                     B) 5                      

C) 7                    D)9

    

       14.        3. (2x+1)-4. (x-3)=x+7 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) -3             B) -8                           

C) 7                    D)13

   

        15.        6 işçinin 12 günde yaptıkları bir işin 8 günde yapılabilmesi için kaç işçiye daha ihtiyaç vardır?

A) 1                  B) 2                    

C) 3                      D)5

   

       16.        Toplamları 33 olan iki sayıdan büyüğü küçüğe bölündüğünde bölüm 3 kalan 5 olmaktadır. Buna göre büyük   sayı kaçtır?

A) 15                    B) 23                  

C) 25                        D)26

  

        

7.      17.  Bir anne 36, oğlu ise 10 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katına eşit olur?

A) 3                 B) 5                             

C) 7                        D)10

        

8.      18.  Burcu her gün eşit sayfa kitap okuyarak bir kitabı 8 günde bitiriyor. Eğer günde 5 sayfa daha fazla okusaydı kitap 6 günde bitecekti. Buna göre kitap kaç sayfadır?

A) 80                 B) 120                    

C) 160                     D)200

  

           19.        4/6’ ü 60 olan sayının yarısı kaçtır?

      A) 45                 B) 90                

C) 120                       D)140

  

20.   Bir işi Ahmet 15 günde, Ali 30 günde yapabilmektedir. İkisi beraber aynıişin3/5’inikaçgündeyaparlar?                                                                               

                                                                                                                                        

      A) 2               B) 4                      

C) 6                          D)9

CEVAPLAR 

 

1-A                                           2-D                                          3-C                                          4-B                                           5-C                                            6-A                                           7-B                                          8-C                                           9-A                                           10-D  

11-A 12-C 13-C 14-B 15-C 16-D 17-D 18-A 19-A  20-C