Ekonomi ve Sosyal Hayat Türkiye'de Tarım

Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

TÜRKİYE'DE TARIM

 

           Tarım, insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toprağı işleyerek ürün elde etmesidir. Bu faaliyet, topraktan çeşitli ürünlerin elde edil­mesinin yanı sıra hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerini de kapsar. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yarısı (% 48,4) geçimini tarımla sağlamaktadır.

 

Cumhuriyet Dönemi'nde, ülkemizde tarım olanaklarını artırmak amacıyla;

 

Sulama, gübreleme ve tohum ıslahına önem verilmiş,

Tarımda makineleşme ile birlikte modern tarım yöntemleri uygulanmaya başlanmış,

Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi Tarım Kooperatifleri kurulmuş,

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde barajlar, hidroelektrik santralleri ve sulama tesisleri yapılmıştır.

» Türkiye'de ekili ve dikili alanlar (tarlalar, sebze ve meyve bahçeleri, zeytinlikler ve nadas alanları topraklarımızın 1/3'ünü oluşturmaktadır.

 

» Türkiye'nin coğrafi bölgelere göre tarım alanlarının oranı değişmektedir.  Ekili ve dikili alanların bölge yüz ölçümleri oranına göre en fazla kapladığı bölgemiz Marmara Bölgesi, en az yer bölgemiz ise Doğu Anadolu Bölgesidir