Ahilik (Lonca Teşkilatı)

Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

AHİLİK (LONCA TEŞKİLATI)

 

         Türklerde "Ahilik", Osmanlı'da "Lonca" adını alan bu kurumlarda her esnaf kendi meslek dalıyla ilgili Lonca'ya üye olarak koruma altına girmiştir.

 

           Loncaların Yararları

 

Esnaflarla tüketiciler arasındaki ilişkileri düzenlemek.

Esnafların ekonomik olarak yetersiz olduğu durumlarda, esnaflara kredi sağlamak.

Fiyatları belirleyerek, üretimin kalitesini artırmak.

Mesleklerle ilgili eğitim vermek.

Meslekler arasında dayanışmayı sağlamaktır.

UYARI: Sanayi İnkılâbının Osmanlı'ya olumsuz etkileri Lonca teşkilatının önemini azaltmış­tır. El tezgâhları ve zanaatçılar, ekonomik olarak zayıflamıştır.