Türkiye Cumhuriyetinin Anayasalarda Belirtilen Temel ve Türkiye Cumhuriyetinin Devletinin Nitelikleri Nedir?

Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Gücünü milletten alan Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te, saat: 20:30’da 158 milletvekilinin kabul oyu ile 20 Ocak 1921 Anayasasının 1. maddesi değiştirilerek ilan edildi. Gerçekleşen bu değişiklikle, bir yönetim şekli olan Cumhuriyet, ilk kez Anayasaya girmiş oldu. 1924 Anayasasının birinci maddesinde “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” hükmü yer aldı.

5 Şubat 1937’de yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın 2. maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: “Türkiye Devleti; cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır…” Böylece, Atatürk ilkeleri, Anayasa’da yer alarak Türk Devleti’nin esas nitelikleri olmuştur.

1982 Anayasası’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri 2. maddede şöyle belirtilmiştir: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

Gücünü milletten alan Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzurunu sağlayan, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı bir devlettir. Atatürk milliyetçiliğine bağlı olup, demokrasiyi benimsemiştir. Devlet, hukuk kuralları ve adalet ilkeleri içinde davranır. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa’da da belirtildiği gibi laik bir devlettir.

Anayasa’nın 3. maddesinde devletin ülke ve milletle bir bütün olduğu açık ve kesin bir dille ifade edilmiştir. “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.” Anayasa’nın 4. maddesi ile de 1,2 ve 3. madde hükümlerinin “değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif edilemeyeceği” hükme bağlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti bu temel niteliklerinin yanı sıra, sınırları Misak-ı Milli ile çizilen, milli ve üniter bir devlettir. Atatürk bu niteliklere sahip Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sonsuza dek yaşayacağını şu sözleriyle belirtmiştir: “Türkiye Cumhuriyeti; her anlamda, büyük Türk milletinin öz ve değerli malıdır. Kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek, sonsuzluğa kadar yaşayacaktır.”

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir

Millî Birlik ve Beraberlik (Millî Dayanışma)

İnsan Haklarına Bağlılık

Millî Devlet Olmak, Türk Milliyetçiliğine Bağlı Olmak

Atatürk İlke ve İnkılâplarına Bağlılık

Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmezliği; Resmi Dil Türkçe, Başkent Ankara’dır.