Sınıf 7 Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı : Devletler Gelişiyor

Sınıf 7 Sosyal Bilgiler  Konu Anlatımı : Devletler Gelişiyor


İlk çağda kara ticaretinin öncüleri Asur Pers Lidya; deniz ticaretinin öncüleri ise Fenikeİyon ve Yunanlılardır.

 

İlk kara koloniciliğini Asurlular ilk deniz koloniciliğini Fenikeliler başlamıştır.

 

Lidyalılar kara ticaretine önem vermişler ve Kral Giges Ege kıyılarından başlayan ve Mezopotamya’ya kadar uzanan “Kral Yolu’nu” yapmışlardır.Böylece ticaret canlanmıştır.

 

İyonyalılar deniz ticaretinde ileri gittiler ve Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurdular.

 

Her iki yönde gelişen devletler de ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.