Eski Mısır'Da Yazı

Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Antik Mısır'da yazılar iki şekilde yazılıyordu. Anıtlar ve kayalar üzerine kazınarak yazılan hiyeroglif dediğimiz resim yazısı, diğeri de papirüs üzerine daha basitleştirilerek yazılan (gene resimlerle ifade edilen) hiyeratik yazısı idi

Hiyeroglif yazısını okumak çok güçtü. 700'ü aşan resim bulunmaktadır. Hiyeroglifleri okumaya kral isimlerinden başlanabilir. Hiyerogliflerde kral isimleri oval bir çerçeve içine alınmıştır. Bunun anlamı kral isimlerinin korunmasıdır. Hiyeroglifler sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağıya doğru yazılabilir, okunabilir. Cümlelerin başına konulan kuş resimlerine bakılarak yazının yönü tayin edilmektedir.
Antik Mısır'da yazıların kutsallığına ve bilgeliğin tanrısı Thoth tarafından kendilerine gönderildiğine inanıyorlardı. Yazılarına ve işaretlere, tanrı sözcükleri anlamına gelen, "mdv veya ndr" diyorlardı. Resimlerin ve işaretlerin canlanabileceğine, çünkü onların tanrı tarafından verilmiş bir güçleri olduğuna inanıyorlardı.
Daha sonraları Yunanlılar, Mısırlılar tarafından mdr ya da ndr denilen bu yazıya kutsal heykelcikler anlamına gelen "hiyeroglif" adını verdiler. Hiyeroglif yazısı kayalar veya anıtlar üzerine kazınarak ya da boyanarak yazılırdı.
Mısırlılar, papirus bitkisinin özünden kağıt yapmayı başarmışlardı. Papirüs üzerine yazılan hiyeratik yazıyı daha çok rahipler kullandığı için bu yazıya rahiplerinki gibi anlamına gelen "hiyeratik" dendi. M.Ö.700 yıllarında, daha geç dönemi kapsayan zamanlarda, yeni bir yazı geliştirildi. Bu yazıya halkın yazısı anlamında "demotik" dendi. Çünkü yazılması ve okunması daha kolaydı.