Sosyal Yardımlaşma Vakıfları

Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kamuoyunda fak-fuk fonu (fakir fukara fonu) adıyla bilinen sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonunda toplanan kaynağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni olarak dağıtmak üzere çalışıyor. Vakıflar; illerde vali, ilçelerde kaymakamların başkanlığında faaliyet gösteriyor. Vakıfların koordinasyonu, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün taşra faaliyetleri kapsamında yürütülüyor. Türkiye’de 973 vakıf bulunuyor. Bu vakıflarda görev yapan yaklaşık 30 bin çalışan da kamu kurumlarındaki sözleşmeli personel ve işçiler gibi kadroya alınmak istiyor.

Vakıfların faaliyetleri

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları her kademedeki çalışanıyla ihtiyaç sahiplerine asli görevleri kapsamında; gıda, kömür, barınma ve parasal yardımlar sağlıyor. Vakıflar bu gibi asli görevleri yanında, mevzuat değiştikçe devletin yüklendiği sosyal sorumluluklarla ilgili faaliyetleri de yürütüyor. 2022 sayılı yasa kapsamında gerçekleşen faaliyetler şöyle sıralanıyor