(:-)İkinci Mahmut Dönemi(-:)c^

Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

A-Yönetim (Idari) Alanda

1-Divan kaldırılarak nazırlıklar (Bakanlıklar) kuruldu

2-Müsadere (El koyma) geleneği kaldırıldı. .(Özel mülkiyet ve miras hakları gelişti.)

3-Çeşitli meclisler açıldı.

B-Askeri Alanda

1-Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu.(Yeniçerilerin tepkisi üzerine kaldırıldı.)

2-Eşkinci Ocağı kuruldu.(Yeniçerilerin tepkisi üzerine kaldırıldı.)

3-Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.(Vaka-yı Hayriye) Bu olayla yeniliklerin önündeki en büyük engel kaldırıldı. Padişahın otoritesi arttı.

4-Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu kuruldu.

C-Sosyal Alanda

1-Kılık- kıyafette düzenleme yapıldı.(Devlet memurlarına fes, pantolon ve ceket giyme zorunluluğu getirildi. Amaç memurları halktan ayırabilmekti.)

2-Ilk nüfus sayımı yapıldı.(Yalnızca erkekler sayıldı. Çünkü amaç vergi verecekleri ve askere gidecekleri tespit etmekti.)

3-Posta teşkilatı kuruldu.

D-Eğitim Alanında

1-Ilköğretim zorunlu oldu (Yalnızca Istanbul'da)

2-Idadi (Lise) ve Rüşdiyeler (Orta okul) açıldı.

3-Harbiye ve Tıbbiye açıldı.(Tıbbiye ordunun doktor ihtiyacını karşılamak için açıldı)

4-Avrupa'ya öğrenci gönderildi.(Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek amacıyla gönderildiler fakat çoğu oradaki siyasi atmosferden etkilendiler ve siyastci,gazeteci,şair oldular.)

5-Takvim-i Vakayi isimli ilk resmi gazete çıkarıldı.

 

*Türkiye'de ilk gazete 1795 yılında Fransızlar tarafından çıkarılan Haber Bülteni'dir.

*Türkçe yayınlanan ilk gazete bir Ingiliz'in çıkardığı Ceride-i Havadis'tir.

*Türkler tarafından çıkarılan ilk gazete (Agah Efendi “ Şinasi) Tercüman-ı Ahval'dir.