Türkiye'nin Nüfus Artışı Nasıldır?

Türkiye’nin nüfusu, 1. Dünya Savaşı sırasında 16 milyon dolayındaydı. İstiklâl Savaşı sırasında cephede verilen şehitler, salgın hastalıklar ve savaş ortamının çeşitli olumsuz koşulları, nüfusumuzun daha da azalmasına neden olmuştur. Onun için 1927 yılında yapılmış olan genel nüfus sayımında ülke nüfusu, 13,6 milyona düşmüştür. İkinci genel nüfus sayımında (1935 yılında) ülke nüfusunun tekrar 16 milyona ulaştığı anlaşılmıştır. Bu tarihten sonra nüfus sayımı, sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda yapılmıştır. 1990’dan sonraki sayımlar artık 10 yılda yapılacaktır.

1927-1997 arasındaki ülke nüfussunun özellikleri şu başlıklarla belirtilebilir.

- Nüfus hızlı bir şekilde artmaktadır.

- Erkek nüfus kadın nüfustan fazladır.

- Nüfus eğitim düzeyi giderek yükselmektedir.

- Ortalama insan ömrü giderek uzamaktadır.

- Kentsel nüfus hızla artmaktadır.

- İç ve dış göçler yoğun olarak yaşanmıştır.