7.Sosyal Bilgiler Soruları 16

1- Asagidakilerden hangisi Çin sinirlari içerisindedir?

a)Özbekistan         

b)Dogu Türkistan        

c)Nahcivan       

d)Karadag

 

2- Asagidakilerden hangisi yanlis eşlestirilmiştir?

a)Özbekistan-Taskent            

c)Kirgizistan-Biskek

b)Türkmenistan-Askabat         

d)Azerbaycan-Nahcivan

 

3- Asagidakilerden hangisi bagimsiz Türk Cumhuriyetlerinden degildir?

a)Afganistan          

b)Türkmenistan         

c)Kirgizistan          

d)Özbekistan

 

4- Kibris’i Yunanistan’a baglama amacina ne ad verilir?

a)Megalo idea 

b)EOKA   

c)Enosis  

d)Arz-i Mev’ud

 

5- Tarihte, Firat ve Dicle nehirleri arasinda kalan topraklara ne ad verilmistir?

a)Mezopotamya          

b)Çukurova          

c)Maveraünnehir       

d)Kapadokya

 

6- Asagidakilerden hangisi bize komsu olmayan bir ülkenin baskentidir?

a)Sofya          

b)Sam    

c)Atina   

d)Kabil

 

7- Caber kalesi hangi ülkededir?

a)Iran    

b)Suriye    

c)Irak         

d)Yunanistan

 

8- Asagidakilerden hangisi  Azerbaycan sinirlari içinde yer alan özerk cumhuriyettir?

a)Tiva 

b)Saha 

c)Daglik Karadag  

d)Makedonya

 

9- Kazakistan’da bulunan Türk dünyasinin ortak üniversitesi konumundaki üniversitenin adi nedir?

a)Kasgarli Mahmud    

b)Ahmet Yesevi    

c)Edip Ahmed Yükneki 

d)Yusuf Has Hacib

 

10- K.K.T.C kaç yilinda kuruldu?

a)1982          

b)1983      

c)1884     

d)1999

 

11- Asagidakilerden hangisi Asyada Türklerin yasadigi Türk Cumhuriyetlerinden degildir?

a) Afganistan    

b) Türkmenistan   

c) Kazakistan   

d) Özbekistan 

 

12- Asagidakilerden hangisi Kazakistan’in komsularindan degildir?

a) Özbekistan   

b) Türkmenistan  

c) Tacikistan      

d) Azerbeycan 

 

13- Azerbeycanin, Ermenistan tarafindan alinan bölgesini ve su an siniri bulunmayan bölümleri hangi seçenekte dogru verilmistir?

a) Nahcivan-Karabag  

b) Çeçenistan-Karadag        

c) Özbekistan-Azerbeycan  

d) Nahcivan-Karadag 

 

14- Asagidakilerden hangi ülkenin Türkiye ile siniri bulunmamaktadir?

a) Gürcistan     

b) Suriye    

d) Romanya  

d) Ermenistan

 

15- Gürcistan sinirinda bulunan gümrük kapisi asagidakilerden hangisidir?

a) Ipsala Sinir Kapisi       

b)Gürbulak Sinir Kapisi   

c)Cilvegözü Sinir Kapisi   

d) Sarp Sinir

16-I.Dünya savaşı nedenlerinden sayılan sanayi inkılabı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

A)Almanya     

B)Fransa    

C)İngiltere  

D)İtalya

 

17-Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri aşağıdaki olayların hangisinde kararlaştırılmıştır?

A)Mondros ateşkes antlaşmasında            

B)I.Dünya savaşında 

C)Paris Barış Konferansı’nda                   

D)Amasya Genelgesi  

 

18-aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçlarından biri değildir?

A)Ayrı devlet kurmak                

B)Padişah ve halifeye bağlılık göstermek

C)Amerikan mandasını istemek   

D)İngiliz mandası istemek

 

19-M. Kemal’in İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmek istemesinin temel amacı nedir?

A)Müdafaa-i hukuk cemiyetini birleştirmek     

B)Kurtuluş savaşını başlatmak                                                                                                                                                                                                                                           B)Askeri C)birliklerin dağılmasını sağlamak          

D)Kuvayi milliyeyi oluşturmak

 

20-Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sivas kongresi     

B)Havza kongresi    

C)Amasya genelgesi   

D)Erzurum  kongresi  

... 

CEVAPLAR 

1-B    2-D  3-A  4-C  5-A  6-D  7-B  8-C  9-B   10-C

11-A 12-D 13-A 14-D 15-D  16C    17C   18B    19C    20D