7.Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim 1 Testi

1-Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sık kullandığımız kitle iletişim araçlarından biri değildir? 

A) İnternet          

B) Telgraf          

C) Gazete          

D) Televizyon

 

2- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi gösteren bir gelişmedir?

A)Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

B)Harf İnkılabı’nın gerçekleştirilmesi

C)Türk Dil Kurumu’nun kurulması

D)Anadolu Ajansı’nın kurulması

 

3-“Etkili bir iletişimde ses tonu, kullanılan sözcükler ve el- kol hareketleri ve mimikler çok 

önemli rol oynar.”diyen birisi hangi önemli etkeni unutmuştur?

A)Vücut dilini                                               

B) Göz temasını

C) Konunun özelliğini                                     

D)Mikrofon kullanımını

 

4-Aşağıdaki ifadelerden hangisi kitle iletişim özgürlüğü ile ilgili değildir?

A) Çok sayıda insana aynı bilgiyi aynı anda iletmeyi sağlar. 

B) Herkesin haber alma ve verme hakkı vardır.

C) Kimsenin özel yaşamı ile ilgili özel yazıları okunamaz.

D) Hakkımızda yayınlanan bir haberin yanlışlığı düzeltme ve cevap hakkı getirir.

 

5-Aşağıda ifade edilen davranışlardan hangisi bir iletişim engelidir?

A) Empatik bir yaklaşım kullanmak

B) Eleştirel yaklaşımla konuşmaya başlamak

C) Gülümseyerek anladığını belli etmek

D) Karşımızdaki kişi ile göz teması kurmak

 

6-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi başlatma ifadelerinden biri değildir?

A)Bugün nasılsın        

B) Merhaba,Kolay gelsin            

C) Günaydın              

D)Yarın görüşürüz

 

7-Aşağıdakilerden hangisi iletişim etkenlerinden değildir?

A) Dinleme

B) Konuşma

C) Jest ve mimikler

D) Karşıdaki konuşurken başka bir şeyle ilgilenme

 

8-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında yer almaz.

A)    Bilgisayar                     

B) İrade-i Milliye   

C) Anadolu Ajansı            

D) TRT

 

9- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi iletişim faaliyetlerinden biri değildir.

A)    Hakimiyet-i Milliye                    

B) İrade-i Milliye

C) Anadolu Ajansı                           

D) TRT   

 

10- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.

B) İletişimde insan hakları önemlidir

C) İletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.

D) İletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir

 

 

 

11- Herhangi bir iletişim kanalının haberlerinde veya programlarında yanlış haberler yayınlaması aşağıdakilerden hangisine öncelikle ters düşer?

A) Vicdan hürriyetine                            

B) Basın ahlakına

C) Düşünce ahlakına                              

D) Kişi haklarına

 

12- Kurtuluş Savaşı sırasında olan bitenleri halka duyurmak için ,  Atatürk’ün talimatıyla kurulan,haber ajansı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Doğan haber ajansı

B) Cihan haber ajansı

C) Anadolu ajansı

D) İhlas haber ajansı

13-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özelliklerinden birisi değildir.

 

A)    Kitle iletişim araçları ile uluslararası iş birliği ve kültürel aktarım sağlanır.

B) Kitle iletişim araçları tarafsızlığı ilke edinmiştir.

C)  Kitle iletişim araçları dünyada yaşanan olaylarla ilgili toplumu bilgilendirir.

D) Toplumdaki görüş farklılıklarını derinleştirir.

 

14-Etkili bir iletişim için en önemli şart hangisidir?

A) Karşısındakini dinlemek                          

B) El ve mimik hareketlerini kullanmak

C) Karşısındakinin gözüne bakmak                

D) Oturarak konuşmak

 

15-   Aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan davranışlardan değildir.?

A)    Öğüt vermek          

B) Emir vermek

C) Dinlemek

D) Yargılamak

 

16- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri 

değildir?

A) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

B) Anadolu Ajansı

C) İradeyi Milliye Gazetesi

D) Takvimi Vakayi Gazetesi

 

17-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulmuş iletişim araçlarından biri değildir?

A)Resmi gazete

B)Anadolu ajansı

C)İstanbul radyosu

D)Radyo Televizyon Üst Kurulu

 

18-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında gösterilebilir?

A)Gazete

B)Uçak

C)Tren

D)Gemi

 

19-I.RTÜK

II.Anadolu Ajansı

III.Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

IV.İrade-i Milliye

Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncelik ettiği iletişim araçlarına örnek gösterilemez?

AI                                   

B)II          

C)III                     

D)IV

 

20-Aşağıda verilenlerden hangisi yalnızca işitsel kitle iletişim araçlarına örnektir?

A)Televizyon                     

B)Radyo       

C)Gazete       

D)Bilgisayar