Adım Adım Türkiye

Karadeniz’i Marmara Denizi’ne aşağıdakilerden hangisi bağlar? 

 

A) Süveyş Kanalı

 

B) Çanakkale Boğazı 

 

C) İstanbul Boğazı

 

D) Cebelitarık Boğazı

 

 

 

Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması hangi alanda yapılan inkılâplara örnektir? 

 

A) siyasal

 

B) ekonomik

 

C) hukuk

 

D) toplumsal

 

 

 

Aşağıdaki kültürel miraslarımızdan hangisi Bursa’da bulunur? 

 

A) Topkapı Sarayı

 

B) Yeşil Türbe 

 

C) Selimiye Cami

D) Sultan Ahmet Cami

 

 

 

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Mantı-Kayseri

 

B) İskender kebabı-İstanbul 

 

C) Tantuni-Mersin 

 

D) Dondurma-K.Maraş

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde eğitim alanında yapılan bir yeniliktir? 

 

A) Saltanatın kaldırılması 

 

B) Medeni Kanunun kabul edilmesi 

 

C) Yeni Türk alfabesi kabul edildi. 

 

D) Aşar vergisi kaldırıldı.

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkeleri için söylenemez? 

 

A) İlkeler bir bütünlük içindedir. 

 

B) Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. 

 

C) Akla ve mantığa uygundur. 

 

D) Kabul edilip benimsenmesi zorunludur.

 

 

 

Türk toplumunun her yönüyle gelişmesini ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasını savunan Atatürk ilkesi hangisidir? 

 

A) İnkılâpçılık

 

B) Devletçilik 

 

C) Milliyetçilik

 

D) Laiklik

 

 

 

Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonradır? 

 

A) Yeni Türk alfabesinin kabulü. 

 

B) Miladi Takvimin kabulü. 

 

C) İlköğretimin 8 yıl olması. 

 

D) Türk Tarih Kurumunun açılması.

 

 

 

Yurdumuz topraklarının Avrupa Kıtasında yer alan bölümüne ne ad verilir? 

 

A) Anadolu

 

B) Asya 

 

C) Marmara

 

D) Trakya

 

 

 

Saz eşliğinde şiirler okuyup, türküler söyleyen halk şairlerine………denir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

A) şair

 

B) ozan 

 

C) yazar

 

D) çelebi

 

 

 

Aşağıdaki maddelerden hangisi Medeni Kanunda bulunmaz? 

 

A) Tek eşle evlilik

 

B) Kadın erkek eşitliği 

 

C) Aşar vergisi kaldırılacak 

 

D) Kadına boşanma hakkı verilecek

 

  

 

Aşağıdaki turistik yerlerden hangisi tarihi özellik taşıyan beşeri unsurlardandır? 

 

A) Efes Harabeleri

 

B) Pamukkale 

 

C) Kapadokya

 

D) Düden Şelalesi

 

 

 

Saltanat aşağıdaki tarihlerin hangisinde kaldırılmıştır? 

 

A) 1 Kasım 1922

 

B) 1 Kasım 1928 

 

C) 29 Ekim 1922

 

D) 17 Şubat 1926

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin tarihi ile ilgili bilgi vermez? 

 

A) Kaleler

 

B) Anıtlar 

 

C) Kitabeler

 

D) Denizler

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden değildir? 

 

A) Milliyetçilik

 

B) Halkçılık 

 

C) Girişimcilik

 

D) Devletçilik

 

  

 

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan yeniliklerden değildir? 

 

A) Aşar vergisi kaldırıldı. 

 

B) Medreseler kapatıldı. 

 

C) Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu. 

 

D) Kabotaj Kanunu

 

 

 

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yerlerden Söğüt ilçesi hangi ilimizdedir? 

 

A) Bilecik

 

B) Bursa 

 

C) İstanbul

 

D) Ankara

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminin önemli eğlence türlerinden biridir? 

 

A) Sinema

 

B) Müzikal 

 

C) Karagöz Oyunu

 

D) Tiyatro

 

 

 

Hangi ilimizde, Mevlana’nın ölüm yıldönümü nedeniyle Şeb-i Arus törenleri düzenlenmektedir? 

 

A) Erzurum

 

B) Bursa 

 

C) İstanbul

 

D) Konya

 

 

 

25 Kasım 1925 yılında şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarıldı. Bu kanun hangi alanda değişiklik meydana getirdi? 

 

A) Toplumsal

 

B) Ekonomi 

 

B) Askeri

 

D) Sağlık