7.Sınıf Sosyal,Dersi Ekonomi Ve Sosyal Hayat Testi

 

Günümüzde pek çok kurum ve kuruluş tarıma destek vermektedir. Bu destekler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Uzman eleman yetiştirme 

B) Pazar fiyatlarını dengeleme 

C) Ucuz kredi sağlama 

D) Vergi muafiyeti sağlama

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçlarından biridir? 

A) Yeni ticaret yollarının bulunması 

B) Yeni okyanus ve kıtaların bulunması 

C) Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması 

D) Kiliseye olan güvenin sarsılması

SEÇ    A      B      C      D  

Osmanlılarda tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulama aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Toprak gelirlerinin tımarlı sipahilere verilmesi 

B) Köylülerin toprağı terk etmesinin önlenmesi 

C) Tımarlı sipahilerin atlı asker beslemesi 

D) Toprağı işleyen köylülerden vergi alınması

SEÇ    A      B      C      D  

İkta sisteminin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Ordunun güçlenmesi 

B) Üretimin devamlılığının sağlanması 

C) Toprakların eşit olarak halka dağıtılması 

D) Devletin önemli giderlerinin karşılanması

SEÇ    A      B      C      D  

Coğrafi Keşişere kadar dünya ticaretinde önemli olan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İpek Yolu 

B) Kral Yolu 

C) İstanbul Boğazı 

D) Süveyş Kanalı

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sosyal sonuçlarından biridir? 

A) Fabrika üretimine geçilmesi 

B) İşçi sınıfının doğması 

C) Ham madde ve pazar ihtiyacının ortaya çıkması 

D) Ulaşımın gelişmesi

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi bir vakıf kuruluşunun özelliklerinden biri değildir? 

A) Hizmetlerin ücretsiz olması 

B) Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı amaçlaması 

C) Eğitim, sağlık ve kültür alanında hizmet vermesi 

D) Devlet denetiminin dışında olması

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde meslek edindiren kuruluşlardan biridir? 

A) Enderun 

B) İmaret 

C) Mahalle mektebi 

D) Rasathane

SEÇ    A      B      C      D  

Meslek tercihi yaparken göz önünde bulundurulacaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Yetenekler 

B) Kişisel özellikler 

C) Yakınların beklentileri 

D) İlgi ve istekler

SEÇ    A      B      C      D  

I. Tarımsal üretimin azalması

II. Taşra yönetiminin bozulması

III. Vergi gelirlerinin azalması

IV. Osmanlı ordusunun zayıflaması

Bu sonuçlardan hangileri tımar sisteminin bozulmasının ekonomik sonuçlarındandır? 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) II ve IV 

D) III ve IV

SEÇ    A      B      C      D  

 

  

 

 

 

Günümüzde pek çok kurum ve kuruluş tarıma destek vermektedir. Bu destekler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Uzman eleman yetiştirme 

B) Pazar fiyatlarını dengeleme 

C) Ucuz kredi sağlama 

D) Vergi muafiyeti sağlama

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçlarından biridir? 

A) Yeni ticaret yollarının bulunması 

B) Yeni okyanus ve kıtaların bulunması 

C) Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması 

D) Kiliseye olan güvenin sarsılması

SEÇ    A      B      C      D  

Osmanlılarda tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulama aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Toprak gelirlerinin tımarlı sipahilere verilmesi 

B) Köylülerin toprağı terk etmesinin önlenmesi 

C) Tımarlı sipahilerin atlı asker beslemesi 

D) Toprağı işleyen köylülerden vergi alınması

SEÇ    A      B      C      D  

İkta sisteminin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Ordunun güçlenmesi 

B) Üretimin devamlılığının sağlanması 

C) Toprakların eşit olarak halka dağıtılması 

D) Devletin önemli giderlerinin karşılanması

SEÇ    A      B      C      D  

Coğrafi Keşişere kadar dünya ticaretinde önemli olan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İpek Yolu 

B) Kral Yolu 

C) İstanbul Boğazı 

D) Süveyş Kanalı

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sosyal sonuçlarından biridir? 

A) Fabrika üretimine geçilmesi 

B) İşçi sınıfının doğması 

C) Ham madde ve pazar ihtiyacının ortaya çıkması 

D) Ulaşımın gelişmesi

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi bir vakıf kuruluşunun özelliklerinden biri değildir? 

A) Hizmetlerin ücretsiz olması 

B) Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı amaçlaması 

C) Eğitim, sağlık ve kültür alanında hizmet vermesi 

D) Devlet denetiminin dışında olması

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde meslek edindiren kuruluşlardan biridir? 

A) Enderun 

B) İmaret 

C) Mahalle mektebi 

D) Rasathane

SEÇ    A      B      C      D  

Meslek tercihi yaparken göz önünde bulundurulacaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Yetenekler 

B) Kişisel özellikler 

C) Yakınların beklentileri 

D) İlgi ve istekler

SEÇ    A      B      C      D  

I. Tarımsal üretimin azalması

II. Taşra yönetiminin bozulması

III. Vergi gelirlerinin azalması

IV. Osmanlı ordusunun zayıflaması

Bu sonuçlardan hangileri tımar sisteminin bozulmasının ekonomik sonuçlarındandır? 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) II ve IV 

D) III ve IV

SEÇ    A      B      C      D