Türkçe Test

Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi anlamına uygun kullanılmamıştır? 

A) Salonda kahvelerini içerken samimiyet kurup senli benli olmuşlardı. 

B) Çalı kuşu gibi daldan dala konan kararsız bir çocuktu. 

C) Ele avuca sığmayan, söz dinleyen bir çocuktu. 

D) “Şöyle yapmıştım, böyle etmiştim.” diyenlere önem vermeyerek burun büker.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir terimdir? 

A) Dünya tatlısı bir kardeşi vardı. 

B) Bu bölümde akarsuyun debisi iyice azalıyor. 

C) Bu yaz tatil yapamayacağımıza yanıyorum. 

D) Yolunda gitmeyen bir şey olduğunu anlamıştım.

SEÇ    A      B      C      D  

Bazı okuma yöntem ve tekniklerine ait olan aşağıdaki açıklamalardan hangisi “göz atarak okuma” ile ilgilidir? 

A) Metinler arasında yer, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, konu, düşünce ve olay bakımlarından ilişki kurulması sağlanır. 

B) Amaç konunun ana hatlarının kavranmasını sağlamaktır. 

C) Okuma sırasında, okuma durdurularak metnin gelişi tahmin edilir. 

D) Eser hakkında genel bir düşünce edinmek esastır.

SEÇ    A      B      C      D  

“Gün doğuyordu ki köye girdi. Orta yerde atın başını çekti. At terden kapkara olmuş, göğsü körük gibi inip kalkıyordu. Boynu, sağrısı köpüğe batmıştı.” 

Bu metinde “düşünceyi açma ve geliştirme yolları”ndan hangisi kullanılmıştır? 

A) Örnekleme 

B) Benzetme 

C) Kanıtlama 

D) Karşılaştırma

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi söyleşi türünün genel özelliklerinden değildir? 

A) Gazete ve dergi yazılarındandır. 

B) Genellikle günlük sanat olaylarını konu olarak ele alır. 

C) Bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılır. 

D) Yazarın, okuyucu ile bir sohbet havası içinde senli benli konuştuğu yazı türüdür.

SEÇ    A      B      C      D  

Muhtelif toplantılarda yapılan konuşmaları, söylenen sözleri herhangi bir olayın şekil ve sonuçlarını bildiren imzalı yazılara ne ad verilir? 

A) Tiyatro 

B) Tutanak 

C) Deneme 

D) Anı

SEÇ    A      B      C      D  

Dinleme yöntem ve tekniklerinden biri olan “katılımlı dinleme”nin amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dinlenenlerin yorumlanması ve bunlardan yeni düşünceler üretilmesidir. 

B) Dinlenenlerin içinden ilgili ve ihtiyaca yönelik olanların seçilerek dinlenmesidir. 

C) Dinleme sürecinde zihinde oluşan soruların konuşmacıya iletilerek dinlenenlerin daha iyi kavranmasıdır. 

D) Dinleyicinin kendisini konuşmacının yerine koyarak onun neler hissettiğini anlamasıdır.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki konuşma yöntem ve tekniklerinden hangisinin amacı “dinleyicileri konuşma sürecine katarak konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuya farklı bakış açıları getirmek”tir? 

A) Katılımlı konuşma 

B) Eleştirel konuşma 

C) Güdümlü konuşma 

D) Serbest konuşma

SEÇ    A      B      C      D  

Çocukluğum, çocukluğum

Uzakta kalan bahçeler

O sabahlar, o geceler

Gelmez günler çocukluğum

Ziya Osman Saba

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yalnızlık 

B) Doğa sevgisi 

C) Pişmanlık 

D) Çocukluk özlemi

SEÇ    A      B      C      D  

Kulak ver ki havasında bahçemizin

Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden. 

Bir şarkı söylenmede kendiliğinden, 

Nasıl dinlersen öyle şen ve hazin. 

Cahit Sıtkı Tarancı

Bu şiirde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı vardır? 

A) Susmak 

B) Beyaz 

C) Duygu 

D) Sema

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır? 

A) İki gün sonra yola çıkacağız. 

B) Her hafta düzenli olarak spora gidiyorum. 

C) Başarıya ulaşmak için her yolu denedi. 

D) Haberi benden önce başkasından da duymuş.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi “düşün-” fiilinin olumsuz soru çekimidir? 

A) Düşünmeli 

B) Düşünmüyor mu 

C) Düşünecek mi 

D) Düşünmez

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerin hangisinde fiil, bildirme kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? 

A) Keşke şu anda tatilde olsam. 

B) İşlerimizi bir an önce bitirmeliyiz. 

C) Hafta sonu hep birlikte pikniğe gidelim. 

D) Günde üç kere dişlerimi fırçalarım.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi “iş fiili”dir? 

A) Kahvaltıdan sonra balkonda gazete okurdu. 

B) Herkes konuşurken o susuyordu. 

C) Eve gelir gelmez salondaki kanepeye uzandı. 

D) Vazoya koyduğum çiçekler iki gün sonra soldu.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerin hangisinde birleşik zamanlı bir fiil vardır? 

A) Komedyen herkesi çok güldürdü. 

B) Gelen misafirlerle titizlikle ilgilendi. 

C) Bizi öğleden sonra durakta bekleyecekti. 

D) Yarın sabah erkenden yanına geleceğim.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, isim soylu bir sözcük “ek fiil” alarak yüklem olmuştur? 

A) Bir saat boyunca beni dinledi. 

B) İşi yetiştirmek için tüm gün koşturdu. 

C) Yarın senin yanına gelecekmiş. 

D) Dünkü toplantı çok önemliymiş.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? 

A) Kışın Uludağ’da kayak yapacağız. 

B) Kedi masanın altında uyuyor. 

C) Bu kocaman evde yalnız yaşıyordu. 

D) Renkler içinde en çok sarıyı severim.

SEÇ    A      B      C      D  

Alay, kinaye ve küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden sonra yay ayraç içinde hangi noktalama işareti kullanılır? 

A) ! 

B) ? 

C) ... 

D) :

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Yarın 17.30’da terminalde buluşacağız. 

B) İkiyüzyirmi sayfalık kitabı üç günde okudu. 

C) Ailesini ziyarete ayda bir kez gidiyordu. 

D) Yarışmada 2’nci olduğunu öğrenince çok sevindi.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

A) Davette her biri ayrı masalara oturdu. 

B) Birkaç kadın çardakta sohbete dalmıştı. 

C) Odadakilerin bir çoğu durumdan habersizdi. 

D) Gürültüden dolayı hiçbiri beni duymuyordu.

SEÇ    A      B      C      D