7 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Proje Performans Ödevi 1071-1453 Yılları Arasındaki Önemli Olaylar

Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans ve Proje Ödevleri

1071 1453 arası önemli savaşlar olaylar

1071

16 Nisan- Güney İtalya'da Bizans kontrolünde olan son şehir olan Bari, Norman Robert Guiscard tarafından ele geçirildi.

26 Ağustos- Bizans İmparatorluğu, Alp Arslan komutasındaki Türk ordusuna Malazgirt Savaşı'nda yenildi. Bu galibiyet sonucunda Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı.

1072

Erzurum çevresinde saltuklar kuruldu.

Alp arslan Selçuklu hükümdarı öldü

Mengüçlü beyliği

1073

Selçuklular ankarayı ele geçirdi.

1075

İznik te Türkiye Selçuklu devleri kuruldu

1078

Abdül kadir geylani doğdu.

1079

Kılıç arslan doğdu Selçukluların hükümdarı.

1080

Mengücekli Devleti'nin kuruluşu.

Danişmentliler Devleti'nin kuruluşu.

1081

Çaka beyliği kuruldu

1092

1.kılıç arslan Türkiye Selçuklu devletinde tahta çıktı.

Danişmedliler kuruldu

1093

Çaka Beyliği yıkıldı

Ahmet Yesevi, Türk mutasavvıfı

1096

1.haçlı seferi

1098

Haçlılar Antakya'yı işgal etti.

Çaka beyliği yıkıldı

1099

1.haçlı seferinin sonu

1102

Hasankeyf artukluların kuruluşu

1105

Kınnesrin Savaşı ve Haçlıların Halep'i işgali

1106

Mardin attuklularının kuruluşu

1107

Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan savaş sonrası Habur suyunda boğularak öldü.

1110

Emîr Mevdûd idaresindeki Selçuklu kuvvetlerinin Urfa'yı kuşatması.

1115

Melik Rıdvân, şiddetli bir hastalığa yakalanarak 10 Aralık'te Haleb'te ölmüştür.

1147

2.haçlı seferi

1149

1. haçlı seferinin sonu

1155

CENGİZ HAN:Büyük Moğol İmparatoru Dünyanın En BÜyük Devletini Kurmuş Olan 'CEHENNEMDEN GELEN ADAM' sıfatıyla ne kadar acımasız olduğu belirtilmiş olan büyük komutan.

1156

Ahmet Yesevi, Türk mutasavvıfı

1166

Abdülkadir Geylani vefat etti.

1176

Miryokefalon savaşı.(Bizans Türkleri anadoludan atamayacağını anladı.)

1178

Danişmentlilerin yıkılışı

Harput artuklularının kuruluşu

1189

3 Eylül Aslan yürekli Richard İngiltere Kralı oldu

3.haçlı seferi

1192

3.haçlı seferinin sonu

1193

Selahaddin Eyyubi öldü

1202

-Saltukluların yıkılışı

1204

4.haçlı seferi

Haçlılar IV.Haçlı Seferi'nde İstanbul'u yağmaladı.

1205

1205’te I. Gıyaseddin Keyhüsrev ikinci kez tahta çıktı.

1207

30 Eylül - Mevlâna Celâleddin-i Rumi doğdu

1209

Hacı Bektaşi veli doğdu.

1211

I. Gıyaseddin Keyhüsrev 1211'de öldü ve yerine büyük oğlu I. İzzeddin Keykavus tahta çıktı.

1214

Sinop’u Anadolu Selçuklu Devleti sultanı İzzeddin Keykavus ele geçirdi.

1215

Magna Carta bildirgesi İngiltere'de kabul edildi.

1217

5.haçlı seferi

1221

Harzemşahlar Devleti, Cengiz'in bir darbesi ile yıkıldı gitti

5.haçlı seferinin sonu

1223

16 Temmuz Moğollar ile Ruslar arasında 'Kalka Meydan Muharebesi' oldu.

1226

Alanya'da Kızılkule'nin yapılması.

1228

Mengüceklilerin yıkılışı

1233

Harput artuklularının yıkılışı

1238

Yunus emre doğdu

1243

Kösedağ Savaşı(Türkiye Selçukluları yıkılış sürecine girdi)

1248

7.haçlı seferi

1251

Mengü (Möng-ke)'nin Moğol İmparatorluğu'na Büyük Kağan seçilmesi.

1254

7.haçlı seferi sonu

1256

Alamut Kalesi'nin Hülagû Han tarafından alınması. Karakurum'daki Büyük Kağan'a bağlı olarak Hülagû Han İlhanlılar devletini kurdu.

1258

I.Osman (Osman Bey): Osmanlı devletinin kurucusu.

1260

Moğollar ilk kez Sultan Kutuz tarafından tamamen kılıçtan geçirildi

1277

Mengüçlü beyliğinin yıkılışı

1281

Hasankeyf artuklularının yıkılışı

1299

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden Osmanoğulları'nın başındaki Osman Gazi tarafından Osmanlı Devleti kuruldu.

1329

Maltepe savaşı.Bizans Osmanlı.osmanlılar yeniyor.

1362

Devletin başına 1. murat geçti

1363

Sazlıderede Bizans Bulgar ordusunu Osmanlı yenilgiye uğrattı.

1364

Sırpsındığı savaşı

1389

1.kosava savaşı

Yıldırım beyazit tahta çıktı(1.muradın oğlu)

1396

Niğbolu savaşı

1402

Ankara savaşı(önemli)

1413

Fetret devri

1421

Sultan 2.murad padişah oldu

1444

Varna savaşı

1448

2.kosava savaşı

1453

İstanbul feth edildi Osmanlı yükselme dönemine girdi