7 Sınıf Türkçe Yazım Kuralları Konu Anlatımı

Yayınlanma 7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Soru eki olan “mi” ayrı yazılır ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar.

Örnek

 

» Bana da pasta kaldı mı?

» Arkadaşlığımız bitti mi?

 

» Soru ekinden sonra gelen ekler, bu ekle bitişik olarak yazılır.

Örnek

 

» Bugün sinemaya gidebilir miyim?

» Bana yardım eder misin?

 

» Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılır.

Örnek

 

» İlginç mi ilginç bir kitap.

» Gece oldu mu eve girerim.

 

5.4. “NE… NE…” BAĞLACININ YAZIMI

 

» Bu bağlacın kullanıldığı cümlelerin yüklemi olumlu olmalıdır.

Örnek

 

» Ne Almanya’da ne Fransa’da aradığı ilacı bulamadı. (yanlış)

» Ne Almanya’da ne Fransa’da aradığı ilacı bulabildi. (doğru)

 

5.5. PEKİŞTİRMELERİN YAZIMI

 

» İlk hecenin sonuna “m,p,r,s” seslerinden birinin getirilmesiyle yapılan pekiştirmeler daima bitişik yazılır.

Örnek

 

» masmavi, tertemiz, apaçık, yemyeşil…

 

» Kimi kuralsız pekiştirmeler de bitişik yazılır.

Örnek

 

» paramparça, güpegündüz, sırılsıklam…

 

» Sözcüğün ilk hecesinden özel olarak oluşturulan ikileme biçimindeki pekiştirmeler ayrı yazılır.

Örnek

 

» bas bas bağırmak, ter ter tepinmek, kasım kasım kasılmak…

 

5.6. İKİLEMELERİN YAZIMI

 

» İkilemeler ayrı yazılır.

Örnek

 

» Oynaya oynaya gelin çocuklar.

» Onunla baş başa görüşmelisiniz.

 

» İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına herhangi bir noktalama işareti konulmaz.

Örnek

 

» Aşağı – yukarı üç senedir çalışıyorum. (yanlış)

» Olanları bana tek, tek anlatmalısın. (yanlış) 

 

» Sözcüğün ilk sesi yerine “m” sesi getirilerek yapılan ikilemeler daima ayrı yazılır.

Örnek

 

» Burada kitap mitap yok.

» Bizde akıl makıl kalmadı.