Deyimler Ve Atasözleri Konu Testi

Yayınlanma 7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

1) Aşağıdaki atasözlerinin hangisi “Bir konu ile ilgili alakasız bir söz söyleyen” kişiler için söylenir?

A) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.

B) Dam üstünde saksağan, vur kazmayı beline.

C) Deveye sormuşlar: “Boynun niye eğri?” “Nerem doğru ki?” demiş.

D) Kurda sormuşlar: “Ensen neden kalın?” “Kendi işimi kendim yaparım.” demiş.

 

2) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Suçluların yanında, hatası olmayanlar da zarar görür.” anlamındadır?

A) Kör ile yatan şaşı kalkar.                                     

B) Kör ölünce badem gözlü olur.

C) Kurunun yanında yaş da yanar.                        

D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

 

3) Aşağıdaki hangisinde “korkmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Yemek yapmayı unutunca etekleri tutuştu.

B) Geç kalacağım diye aklım çıktı.

C) Babası eve geldiğinde burnundan soluyordu.

D) Paraları görünce gözleri yuvalarından çıktı.

 

4) Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) Diş bilemek          B) Burnundan solumak

C) Tepesi atmak        D) Nevri dönmek

 

5) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi çalışmanın önemini anlatmaktadır?

A) İşleyen demir pas tutmaz.

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

C) Damlaya damlaya göl olur.

D) Sakla samanı gelir zamanı.

 

6) Aşağıdaki deyimlerden hangisi “İyi olmayan bir şeyi, iyi gibi göstermek“ anlamına gelmektedir?

A) göz boyamak                   B) gözü tutmak

C) göze gelmek                     D) göz dikmek

 

7) Kimi atasözleri, uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak doğa olaylarının nasıl oluştuğunu dile getirir.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, doğa olayları ile ilgilidir?

A) Taşıma suyla değirmen dönmez.

B) İyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı.

C) Su uyur, düşman uyumaz.

D) Tarla çayırda, bağ bayırda.

 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A) Bu, senin kulağına küpe olsun, bir daha aynı hatayı yapmazsın.

B) İşin başına kendisi geçti, işi o yönetiyor, dizginleri ele aldı artık.

C) Dayısının cimriliği herkesçe bilinir, eli sıkılığıyla tanınır.

D) Her şeyi kendim yapmak zorundayım bundan böyle; iş başa düştü.

 

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gün” sözcüğü, bir deyim içinde yer almamıştır?

A) Size gün doğdu demek.

B) Amacı gün gibi aşikar.

C) Günbegün işler yoluna girecek.

D) Bazı olaylar gün ışığına çıkarıldı.

 

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cümlede kullanılan deyimin açıklaması yoktur?

A) Sohbete hiç katılmıyor göz göze gelmeyi bile istemiyordu, buz gibi bir adamdı.

B) Onun kadar kendini beğenmiş birini görmedim, adeta “Küçük dağları ben yarattım.” diyor.

C) Kardeşim okula başlayınca onunla ilgilenme ona göz kulak olma derdim biraz azaldı.

D) Bu araştırma hakkında gece gündüz demeden çalışıp kafa patlattık.

 

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlede kullanılan deyimin açıklaması yoktur?

A) Konuştukça hayatıyla ilgili sırları açıklıyor, kendini ele veriyordu.

B) 35 yıllık işinden artık iyice sıkılmıştı yaka silkiyordu.

C) Geçen sene çalıştığım yerdeki Çaycı Bekir adama günahını vermezdi.

D) Her şeyin üstesinden gelebilecek akla ve uyanıklığa sahipti cin gibi bir çocuktu.

 

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağız” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Bir türlü istediğim yanıtı vermiyor lafı ağzında geveleyip duruyordu.

B) Bu kelime Kayseri ağzında bambaşka bir kelime gibi telaffuz edilir.

C) Borç istedikten yarım saat sonra vermemek için bana ağız yapmaya başladı.

D) Öğretmen iyice kızmış çocuğa “Ağzını düzelt yoksa karışmam!”diyordu.

 

13) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kısım deyim değildir?

A) “Her şeyde kılı kırk yarmasan olmaz sanki” derdi eşim.

B) Olanları duyunca beynimden vurulmuşa döndüm.

C) Dediğin gibi el atına binen tez iniyor.

D) Dün gece gözümü kırpmadan döndüm durdum.

 

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A) Her şeyi bilir kesinlikle faka basmaz, eski kulağı kesiklerdendir.

B) Görmüş geçirmiş biridir Avrupa’yı baştan başa gezmiş.

C) Kendisi hakkında konuşulduğunu anlayınca dikkatle dinlemeye başladı, kulak kesildi.

D) Fazla uzaklaşma buralardan el altında ol.

 

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) İyi şiirler yazamamasına rağmen sürekli boy göstermeye çalışmasıyla eleştirmenlere yaka silktirtti.

B) İyi şiir yazamıyor olabilir ama hikayecilikte çoğu yazara taş çıkarttığı da unutulmamalıdır.

C) Eski şairlere ettiği hakaretler yüzünden tüm eleştirmenler onu boykot ediyor.

D) Yabancı dil bilmeden yapmaya çalıştığı şiir çevirileri, şiir felaketlerine yol açtı.

 

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A) Kendisine yapılan son haksızlıktan sonra çok kızmış, küplere binmişti.

B) Babasının ölümünden sonra hayatı kararmıştı.

C) Çok susamış, dili damağına yapışmıştı.

D) Derdini bir türlü anlatamıyor, dili dönmüyordu.

 

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz, deyimleşmeyle yapılmamıştır?

A) O kalem kaşlı da bahçeye geldi.

B) Onun ayak oyunlarını bilirim, ben.

C) O konudaki sözleri, yüreğime su serpti.

D) O, her zaman ipe un sererdi.

 

18) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi, deyim olarak kullanılmamıştır?

A) Onu yola getirmek için çok uğraştı.

B) Tembel arkadaşları, çocuğu yoldan çıkardı.

C) İkinci gelişim ama yine de evinizin yolunu şaşırdım.

D) Bir yolunu bulup kitapları almalıyım.

 

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

A) İyi insan başkasını elindekine göz dikmez.

B) Bazı konuları yeniden gözden geçirmeliyiz.

C) Bu hatayı gözden kaçırmış olmalıyız.

D) Parlak ışıktan gözlerimizi korumalıyız.

 

20) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, anlamca “Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözüne yakın anlamdadır?

 

A) Kör ölür badem gözlü olur.                                  B) Kör ile yatan şaşı kalkar.

C) Öfkeyle kalkan zararla oturur.                             D) Keskin sirke küpüne zarar.

 

 

 

1.B – 2.C – 3.B – 4.A – 5.A – 6.A – 7.D – 8.A – 9.C – 10.D – 11.C – 12.B – 13.C – 14.B – 15.C – 16.B – 17.A – 18.C – 19.D – 20.B