Kipler

Yayınlanma 7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Kip bir dilbilgisi terimidir. Fiil kök veya gövdelerinin zaman ve şekillere göre türlü eklerle girdikleri kalıplara kip denir. Türkçe'de bütün fiiller iki büyük kipte toplanır. Bunlar: Haber (bildirme) kipleri dilek kipleridir.

Haber (bildirme) kipleri

Bir fiilin (eylemin) yapıldığını yapılmakta olduğunu veya yapılacağını haber verirler. Haber kiplerinin ekleri fiil köklerine zaman kavramı kazandırırlar. Bunlara zaman kipleri de denir. Ekleri: -di -miş -yor -r(-ar) -acak olan zaman kipleri beşe ayrılır:

1. Görülen geçmiş zaman (gir-di-m)
2. Öğrenilen geçmiş zaman (al-mış-sın) (miş)
3. Şimdiki zaman (gez-i-yor-lar) (yor)
4. Geniş zaman (tıka-r-sın sor-ar) (rar)
5. Gelecek zaman (anlat-acak-sın). (acakecek)


Dilek Kipleri

İstenilen veya tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Bu kiplerde açıkça bir zaman ifadesi bulunmaz. Ekleri: -meli -se -e ve eksiz emir haliyle birlikte dilek kipleri dörde ayrılır:

6. Gereklilik kipi (düş-meli)gitmeli
7. Dilek-şart kipi (gül-se) gitse
8. İstek kipi (gel-e) gide
9. Emir kipi git