Türkçe Yazı Türleri Söyleşi

Yayınlanma 7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir.

 

» Karşılıklı konuşma havası içinde yazılır.

 

» Belirli konusu yoktur. Yerine ve zamanına göre sıkıcı olmayan her şey sohbet konusu olabilir.

 

» Gazete ve dergi yazılarıdır.

 

» Yazarın kendi kişisel düşüncesi ağırlıktadır.

 

» En önemli özelliği, samimi bir üslupla kaleme alınmasıdır.

 

» Yazarın öğretme ve kanıtlama amacı yoktur.

 

http://www.dil-bilgisi.net/7-sinif-konulari/7-sinif-turkce-konulari.html