Türkçe Nitel Anlam

Yayınlanma 7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir.

 

 

 

Örnek

 

» Bu binadaki dairelerin oldukça geniş odaları var.

 

» Ağacın uzun dallarını testereyle kestim.

 

» Okul, yüksek binaların arasında kalmış.

 

» Sırtında ağır bir çantayla güç bela yürüyordu.

 

» İşyerime yakın bir ev satın almak istiyorum.

 

 

 

Yukarıdaki örneklerde koyu yazılan sözcükler – odanın genişliği, dalların uzunluğu, binaların yüksekliği, çantanın ağırlığı, evin yakınlığı – ölçülebilir özellikleri gösterdiği için nicel anlamlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren; sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği ifade eden sözcüklere “nitel anlamlı sözcükler” denir.

 

 

 

Örnek

 

» Ekşi yoğurdu ayran yaparak değerlendirebilirsin.

 

» Annemin lezzetli yemekleri burnumda tütüyor.

 

» Güleç yüzüyle çevresine neşe saçıyordu.

 

» Cimri insanların kimseye hayrı dokunmaz.

 

» Okula yırtık ayakkabılarla gidiyordu.

 

 

 

Yukarıdaki örneklerde koyu yazılan sözcükler – yoğurdun ekşiliği, yemeklerin lezzetliliği, yüzün güleçliği, insanların cimriliği, ayakkabıların yırtıklığı – ölçülemeyen özellikleri, nitelikleri ifade ettiği için