Fiiller Testi5

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir kiple çekimlenmiştir?

 

A) Yol, 100 m. ileride ikiye ayrılır.

 

B) Ömrünün son günlerini burada geçirdi.

 

C) Sınıflar derslerden sonra boşaltılsın.

 

D) Hastalığı süresince eşinin yanından hiç ayrıl­mamış.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem kipin­de anlam kayması olmuştur?

 

A) Bu kasabada her yıl kiraz festivali yapılıyor.

 

B) Bahçede babasıyla ağaçları buduyor.

 

C) Kendi odasında ders çalışıyor.

 

D) Yarınki konuşmasının provasını yapıyor.

 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem basit, hem birleşik çekimli eylem kullanılmıştır?

 

A) Seni sever ve sana inanır.

 

B) Zorluklara sabrederse karşılığını görür.

 

C) Sorunlardan kaçmamalısın, tam tersine so­runların üstüne gitmelisin.

 

D) Çocuklar gelse de bir an önce gitsek.

 

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?

 

A) Mesleğini sevmezsen, başarılı olamazsın.

 

B) Doğum gününe tüm sevdikleri katılmıştı.

 

C) Hayat, tüm zorluklarına rağmen güzeldir.

 

D) Eşyalarını sırasıyla çantasından çıkardı.

 

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde "zaman" anlamı yoktur?

 

A) Tatlı sözleriyle hepimizin kalbini kazandı.

 

B) Çocuklar arka bahçede oynuyorlar.

 

C) Çalışmasına ara verip dışarı çıktı.

 

D) Yarın sözlüklerinizi de getirin.

 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin göre­vi diğerlerinden farklıdır?

 

A) Arkadaşlarına yetişebilmek için hızlı hızlı yürüyordu.

 

B) O, eskiden de kimseyi dinlemezdi.

 

C) Çok yorgunsa, bırakın da biraz dinlensin.

 

D) Bence sen de çocuklarla gitmeliydin.

 

 

7.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde "gelecek zaman" anlamı yoktur?

 

A) Bu yaz bütün Anadolu'yu dolaşırım.

 

B) Bizi arayıp soran Ayşin olacak.

 

C) Ablam haftaya yeni işine başlayacak.

 

D) Gelecek ay yeni evimize taşınıyoruz.

 

 

 

8. Ek fiilin bir görevi de isim ya da isim soylu sözcük­lere eklenerek onları yüklem yapmaktır.

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil bu açıklamaya uygun bir görevde kullanılmıştır?

 

A) Zor günlerimde beni yalnız bıraktığı için ona kırgınım.

 

B) Yanına vardığımızda işi yarılamıştı.

 

C) Sanık, yaptığı tüm eylemleri polise anlatacak-mış.

 

D) Onu tanısaydın, hakkında böyle konuşmazdın.

 

 

 

9. (1) Onunla en son iki yıl önce görüşmüştük. (2) Zaman onun yüzünde pek değişiklik yapma­mıştı. (3) Ama saçlarındaki aklar, çektiği sıkıntıları gösteriyor. (4) Yine de iki yıl önceki kadar neşeli olduğunu fark ettim.

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde birleşik çekimli eylem kullanılmıştır?

 

A) 1 - 2

 

B) 2 - 3

 

C) 1 - 3

 

D) 2 - 4

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kay­ması vardır?

 

A) Rüzgâr bugün, düne göre daha şiddetli esi­yor.

 

B) Hiçbir zaman gereksiz yere konuşmaz.

 

C) Her yıl düzenli olarak doktora gidiyor.

 

D) O da iş teklifini reddetmiş.

 

Cevaplar: 1-C  2-A  3-B  4-D  5-D  6-C  7-B  8-A  9-A  10-C