Allah Herşeyi Bir Ölçüyle Yaratmıştır

. ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR
Allah, her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Her şeyin bir ölçüsü vardır. Bu açıdan ''Kader'' kelimesi Kuranda ölçülü yaratmayı ifade eder. Bu bakımdan ''Kader'' kelimesi, bir şeyin ölçüsü, miktarı, sınırı, Allah'ın takdiri gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak kader, Allah'ın olacak her şeyi sonsuz bilgisi ile bilmesi ve takdir etmesidir.
Demek ki kader, Allah'ın koyduğu ölçüler ve bunlara göre evreni yaratması ve yönetmesidir. Bu da onun bilgisi ve bilinci ile olur. Onun bilgisi sonsuzdur; olacak her şeyi bilir. Kaza da Allah'ın takdir ettiği şeylerin, iradesine ve bilgisine uygun olarak zamanında meydana getirmesidir.
2. EVRENİN YASALARI
Evrenin yasaları, evrenin düzenli çalışması için konulmuş kurallardır. Bu kurallar çeşitli alanları kapsar: Fiziki dünyada, göksel alemde, canlılar dünyasında ve toplumsal dünyada bunlar farklıdırlar. Bilim adamları, yüzyıllardır, bu yasaların bir kısmını keşfetmiştir. Daha keşfedilmesi gereken pek çok yasa vardır. Dünyada yüz binlerce bilim adamı, çeşitli alanlarda yeni evren yasaları bulmak için çaba harcıyorlar.
Evren yasaları, evreni yaratan ve yönetenin koyduğu temel ilkelerdir. Kuran'da bunlara ''sünnetullah'' (Allah'ın koyduğu kanun) denir. Bunlar değişmez yasalardır. Kuran-ı Kerim, bunların araştırılmasını istiyor. Evren yasalarının, Allah’ın evrendeki ayetlerinin araştırılmasından, çok çeşitli bilimler doğmuştur.
Evrenin yasalarını, fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar başlıkları altında inceleyebiliriz.
2.1. Fiziksel Yasalar :
Fizik yasaları, madde dünyasında geçerli olan yasalardır. Bu yasalar, deneysel gerçekliklere dayanır. Bunlar, nedenlerle sonuçları arasındaki ilişkileri açıklamaya yarar. Cisimler neden düşer? Metaller neden genleşir? işte bu ve benzer sorulara fizik yasaları cevap verir. Fiziksel yasalar, cansız madde dünyasında geçerli olduğu için, insanlara uygulanamazlar. Çünkü fizik bilimi, bütün cisimlerde görülen özellik türlerini inceler. insan ise bir cisim ve cansız madde değildir.
2.2. Biyolojik Yasalar
Biyolojik yasalar fiziki yasalardan ayrılır. Çünkü biyolojik yasalar canlılar dünyasında geçerlidir. Tek hücreli canlıda bile can vardır.
Cansız maddede, örneğin taşta, doğma, büyüme, doğurma, beslenme ölüm gibi olaylar yoktur .Halbuki bunlar canlılarda vardır .Dolayısıyla bu özellikleri taşıyan
herhangi bir canlıya fiziksel yasalar uygulanamaz.
2.3. Toplumsal Yasalar
Doğanın yasaları olduğu gibi toplumun da yasaları vardır. Sosyoloji, insanın
meydana getirdiği toplum, toplumdaki yaşayışı ve etkileri üzerinde çalışır. Toplumda meydana gelen çeşitli olayları fiziğin, kimyanın ve biyolojinin yasaları ile açıklamak imkansızdır. Toplum yasaları , gelenek, görenek, örf ve adetler , inançlar , kültürler , hepsi insanın eseridir. Bunlara dayanarak hukuksal yasaları insan koyar ve bunlara göre toplumu yönetir . insan bir şeyi seçer , yapar; sonucu kötü çıkarsa sonucuna katlanır .Alkollü insanın kaza yapması veya başka bir zarara yol açması önlenemez. Bundan dolayı insan iyiyi de kötüyü de seçme ve yapma gücüne yani özgürlüğe sahiptir. Öyleyse,
toplum yasaları doğadan gelmez, onları, insanlar oluştururlar. Bu da insanların özgür olduğunu gösterir .