Kur'an Aklımızı Kullanmamızı İster 1

Yayınlanma 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı

Aklımızı kullanmak, herhangi bir sorunu akıl yardımıyla çözmek anlamına gelir. Karşımıza çıkan her türlü zorluğu ancak aklımızı kullanarak aşabiliriz. Kur’an’ın amacı, insanların mutluluğunu sağlamaktır. Bu mutluluğa ulaşmada Kur’an’ı anlamak önemli bir yer tutar. Kur’an’ı anlayacak olan ise aklını kullanan insandır. Kur’an, bildirdiği gerçeklerin görülmesini ve anlamlandırılmasını ister. Kur’an; Allah, insan ve evren hakkında bilgiler verir ve bunların birbirleri ile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine işaret eder. Kur’an, Allah’ın varlığının ve birliğinin anlaşılmasını ister: “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olan denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten indirip de ölü hâldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzüne her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde aklını kullanan bir toplum için Allah’ın varlığını ve birliğini kanıtlayan birçok delil vardır.” (2/Bakara suresi,164 ) Kur’an; Allah’ın ilminin, gücünün, yüceliğinin, kısaca varlığına ait niteliklerin bilinmesi için aklımızı kullanmamızı ister: “O; geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah’ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok delil vardır.” (16/Nahl suresi, 12) Kur’an; insanın niçin yaratıldığını, neyi niçin yapması gerektiğini bilmesi için aklını kullanmasını ister: “Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden odur.” (6/En’âm suresi, 2), “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır...” (67/Mülk suresi, 2) Kur’an, evrenin Allah tarafından yaratıldığını, evrendeki olayları onun belirlediğini, onun varlığının evren vasıtasıyla anlaşılabileceğini ve evreni insanın hizmetine verdiğini bilmemiz için aklımızı kullanmamızı ister: “Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnızca Allah’ındır.” (2/Bakara suresi, 107), “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.” (55/Rahmân suresi, 2) İslâm, aklın kullanılması ve bilim yolunda çaba harcanması gerektiği üzerinde ısrarla duran bir dindir. Kur’an; aklını kullananları, düşünenleri, ibret alanları övmüş; bir düşünceye, bir uygulamaya körü körüne bağlananları yermiştir. Kur’an’da, “Akıl etmez misiniz?”, “Düşünmez misiniz?”, “Anlamaz mısınız?” şeklinde biten çok sayıda ayete rastlamaktayız. Kur’an’da yer alan bu ayetlere dayanarak aklın kullanılmasının dinî bir gereklilik olduğunu anlıyoruz.