Kur'an Doğru Bilgiye Önem Verir 1

Yayınlanma 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı

İslâm, bilimi teşvik eder. Nitekim, peygamberimize ilk inen ayet, okumayı, dolayısıyla bilgi ve bilmeyi emretmektedir: “Rabbinin ismiyle oku.” (96/Alak suresi, 1) Dikkat edilirse bu ayette okuma ve öğrenme emredilirken neyin okunacağı belirlenmemiştir. Bu, her şeyin okuma, öğrenme ve bilimin konusu olduğunu göstermektedir. Aynı ayetin ilerisinde bilgiyi temsil eden ‘kalem’e dikkat çekilmektedir: “Oku, çünkü iyilik sahibi olan Rabbin kalemle yazmayı öğretti.” (96/Alak suresi, 3-4) Kalem kelimesinin ilim ve kültürü temsil ettiği düşünülürse, Allah’ın bizden ilim ve kültür sahibi olmamızı istediği anlaşılacaktır. Kur’an, insanlardan bilimi elde etmenin en değerli aracı olan aklın kullanılmasını iste-mektedir: “Dirilten de, öldüren de odur. Gece ile gündüzün birbiri ardından gitmesi de onun emrine bağlıdır. Düşünmez misiniz?” (23/Mü’minûn suresi, 80) Kur’an, insanlar arasındaki üstünlük ve ilerilik özelliklerinden en önemlisinin bilim olduğunu ve inananların bilgice üstün olmalarının gereğini vurgular: “İlimde derinleşmiş olanlara büyük mükâfatlar vereceğiz.” (4/Nisâ suresi, 162), “Rabbim ilmimi artır, de.” (20/Tâ-Hâ suresi, 114) “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir (eşit) olur mu?” (39/Zümer suresi, 9) Bilgi ve bilim sayesinde inancımız, daha da güçlenir ve böylece Allah’a daha yakın oluruz. Kur’an, Allah’ı hakkıyla bilenlerin bilgili insanlar olduğunu söyler. Peygamberimiz de bilimi teşvik etmiştir. O, “İlim Çin’de de olsa arayınız.” (Keşfü’l-Hafa, 1/138, Nu:398) sözüyle her türlü bilgiyi tereddüt etmeden almayı öğütler. Yine peygamberimiz, “İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır.”(İbn-i Mâce, Mukaddime, 17) demiştir. “İlim, müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa alır.” (Tirmizi, İlim, 19) Dinimize göre bilim, evrenin sırlarını ortaya çıkarmanın yoludur. Öyleyse, yüce Allah’ın bildirdiklerini daha iyi anlamak için bilgilenmemiz, bilimsel çalışmalar yapmamız gerekmektedir. DOĞRU BİLGİ 1.İnsanı özgürleştirir 2. Doğru inanca yönlendirir 3.Doğru davranışa yönlendirir 4. İnsanı mutluluğa götürür 5. İnsanı iyiye güzele yönlendirir