Bilgi Taassubu Önler 1

Yayınlanma 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı

Taassup; bir düşünceye, inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünememe durumudur Taassubun nedenleri: •Körü körüne taklit •Kolay etki altında kalma •Fanatizm-aşırı taraftarlık •Kolaycılık-tembellik •Tahammülsüzlük Taassuptan kurtulmanın yolları: •Aklı kullanmak •Bilinçli olmak-sorgulamak •Araştırmak •Bilgi sahibi olmak •Vahye kulak vermek •Öz eleştiri Kıssadan Hisse "Karganın biri seke seke yürüyen güzel bir keklik görmüş. Kekliğin güzelliğine ve alımlı yürüyüşüne hayran olmuş. Sürekli kekliği izlemeye başlamış. Tek gayesi keklik gibi olmakmış. Keklik bu durumdan rahatsız olmaya başlamış ve 'Ne kadar benzerse benzesin, hiçbir şey aslı gibi gerçek olamaz. Çaban boşunadır. Bu durumdan vazgeç.' demiş. Fakat karga bir türlü vazgeçmemiş ama keklik gibi incelikli yürümeyi de öğrenememiş. Zavallı karga kendi yürüyüşünü de unutmuş. Herkese karşı gülünç duruma düşmüş. Beydaba, Kelile ve Dimne, s. 263-264.