Kader Ve Evrendeki Yasalar

Yayınlanma 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı

 
KONU: 2. KADER ve EVRENDEKİ YASALAR  

 

 

 

 

 

Bu Konuya Nasıl Hazırlanacağız?    
  • Aşağıdaki metni okuyarak ilgili soruları cevaplayınız.
   
ANLATIM    
2. Kader ve Evrendeki Yasalar    
Kader ne demektir?    

Kader; planlamak, değerlendirmek, ölçmek ve programlamak gibi anlamlara gelir. Kaza ise, kesin karar vermek, düzenlemek, gerçekleştirmek ve yaratmak anlamına gelir.
Terim olarak kader, "Allah'ın her şeyi belirli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına " denir.

Kadere iman ne demektir?

   

Kadere iman; Allah’ın evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plan, ölçü ve düzene göre yarattığına imandır. Allah’ın ilim, irade ve tekvin(yaratma) sıfatları vardır. O, her şeyi bilir ve dilediğini dilediği zaman yaratabilir. İşte kaza ve kadere inanmak, Allah’ın ilim, irade ve yaratma sıfatlarına inanmak demektir. Bu nedenle Allah, bütün evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plân, ölçü içinde yaratmıştır. O evrende meydana gelecek en küçük olayları bile bildiği için, onun bilgisi ve iradesi dışında hiçbir şey olmaz. İşte Allah’ın ezeli olan ve her şeyi kuşatan bilgisi ile çizdiği plan ve programa, ortaya koyduğu ölçüye kader, zamanı gelince de bu programın bütün ayrıntıları ile gerçekleşmesine de kaza denir.

 

Yasaların Genel Özellikleri Diyagramını İnceleyiniz. (Tek slaytlık pps. Yandaki resme sağ tıklatıp farklı kaydeti seçin)
Kader ve evrenin yasaları arasında nasıl bir ilişki vardır?    

Kaza ve kader kavramları, Allah'ın evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plan dâhilinde, belirli bir ölçü içinde bir düzen, uyum ve değişmez yasalara bağlı olarak yaratılmasını ifade eder. Bu durum evrenin yasalarının olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar, fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalardan oluşur. Bu yasalara dinimizde "Allah'ın evreni idare etmekteki ölçüsü" anlamına gelen "sünnetullah" denilmektedir. Yüce Allah Kur'an'da "... Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın, Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın."(Fatır suresi, 43) buyurmaktadır.

 

Evrenin yasalarının temel işlevi nedir?    

Bu yasaların temel işlevi evrendeki düzeninin korunması ve sürekli olmasını sağlamaktır. Evrendeki bütün olaylar bu yasalara göre hareket eder. 

Evrenin yasalarının temel özellikleri nelerdir?    

Evrenin yasaları;.evrenseldir, gözlem ve deneye dayanır.Ölçülebilinir ve sonuçları test edilebilir