Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka

Yayınlanma 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı

Sadaka, Arap müelliflerine göre, ş-d-k kökünden iştikak eder ve doğruyu söylemek manasına gelir. Bir müslümanın sadaka vermesi onun dininin doğruluğunu(şidk) gösterir. Bu kelime ise, İbranice şedâkâ kelimesinin, ancak Arap harfleri ile yazılmış şekli olup, aslında sıdk ve hulus manasını ifade eder; lâkin mürailerce(fârisi, pharis) dindar İsraililerin esas vazifeleri, yani sadaka vermeleri için kullanılmıştır ki, bu mefhum kelimenin daha İslam'ın zuhurunda meydana gelen ve sonraları da muhafaza edilen manasını teşkil etmektedir. Buna göre, kelimenin asıl manası insanın kendi ihtiyarı veya arzusu ile verdiği sadaka, hayır-perverliktir. Sadaka, Kur'an'da muhtelif yerlerde bu manada kullanılmıştır. İslam'ın emirlerine göre sadaka, gösteriş için verilmemiş olmak şartı ile açıkça verilebilir. Fakat gizli olarak verilen sadakalar tercih olunur. Sadaka faizden daha bereketlidir. Sadaka verip, hayır işleri yapmaya müstait olanların cesaretini kırmamalı, bilakis onları teşvik etmelidir.