8/1.1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

Yayınlanma 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı

a) Bu Konuyu Öğrenmek Bize Neler Kazandıracak?

1. Kaza ve kader kavramlarını açıklayacak,

2. Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler vereceksiniz.

 

b) Bu Konuda Hangi Kelime ve Kavramları Öğreneceğiz?

Yaratmak

Ölçülü yaratmak

Evren

c) Bu Konuya Nasıl Hazırlanacağız?

"Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır" cümlesinden anladıklarınızı yazınız.

Evrendeki düzene ilişkin gözlem ve araştırmalar yaparak, elde ettiğiniz bilgileri not ederek sınıf ortamında paylaşınız.

 

ANLATIM

1. Alah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

 

Yaratmak ne demektir?

 

Yaratmak ölçüp biçmek, yoktan var etmek, bir şeyden başka bir varlık yapmak anlamına gelir. Allah'ın "yaratma" sıfatı vardır. Allah'ın yaratma sıfatı "tekvin" kavramıyla ifade edilmiştir. Allah evrendeki her şeyi tekvin sıfatının gereği olarak yaratmıştır. Kur'anıkerim'de geçen "O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır... Her şeyi o yaratmıştır." (En'am suresi 101) ayeti bütün varlıkların Allah tarafından yaratıldıklarını ifade etmektedir. Çünkü yaratmak sadece Allah'a özgüdür. O, bir şeyin olmasını istediğinde sadece ona ol demesi yeterlidir.

 

Allah her şeyi niçin bir ölçüye göre yaratmıştır?

 

Allah evrende yarattığı her varlığı belirli bir ölçü içinde, özenle yaratmıştır. Bu nedenle Allah'ın yarattığı varlıklarda güzellik, uyum ve denge vardır. Bu konudaki ayetlerden bazıları şöyledir:

"... Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır" (Furkan suresi, 2) 

"...Onun katında her şey bir ölçü (miktar ) iledir.(Rad suresi, ayet 8)

" Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık" (Kamer suresi, ayet 49)

Allah, evrendeki yarattığı her varlığa yapacağı işe uygun yapı, biçim, özellik ve yetenek vermiş; onların yaratılışını bir takım amaç ve hikmetlere dayandırmış, boş ve yersiz hiçbir şey yaratmamıştır. Bu konuda Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır:

"Biz gökleri yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve bir eğlence olsun diye yaratmadık. Biz onları hak ve hikmetle yarattık." (Duhan suresi, 38-39. ayetler)

"Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya evreler koyan Allah'tır. Allah, bunları boş yere yaratmamıştır. O, ayetlerini düşünen bir toplum için ayrıntılı olarak açıklıyor." (Yunus suresi, 5)

 

Allah her şeyi belirli bir ölçüye göre yaratmıştır

 

Yaratma

 

Kurallar

 

Uyum

 

Düzen

 

Canlı varlıklar

 

Cansız varlıklar

 

Tabiat olayları

 

Yer çekim yasası

 

Evrenin genişlemesi

 

Suyun kaldırma kuvveti

 

Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi

 

Dünyanın kendi eksine etrafında dönüş hızı

 

Ayın dünyaya olan uzaklığı

 

Atmosfer tabakasının kalınlığı

 

Havadaki gaz miktarı

 

Mevsimlerin sürekliliği

 

Gece ile gündüzün birbirini izlemesi

 

Su döngüsü

 

Yeryüzünde yaşamın oluşması

 

 

 

Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler

 

Evrende mükemmel bir düzen ve uyum vardır. Yüce Allah, yaratmasındaki mükemmelliği, evrende var olan düzen ve uyuma Kur'an'da şöyle belirtmektedir: "Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak(düzensizlik) görüyor musun?" (Mülk suresi, 3. ayet) 

Dünyanın kendi eksine etrafında dönüş hızı, ayın dünyaya olan uzaklığı, atmosfer tabakasının kalınlığı, havadaki gaz miktarı vb. evrende mükemmel uyum olduğunu gösterir. Kur'an'ın işaret ettiği ölçülü yaratılış ile ilgili bilimsel gerçeklerden bazıları şunlardır: 

 

Dünya kendi ekseni etrafında saatte bin mil hız yapar. Eğere böyle değil de saatte yüz mil hız yaparak kadar dönseydi, gündüz ve gece şimdi olduğundan daha uzun olurdu. Bu durumda bitkiler gündüz yanar, kalan olursa da onlarda donardı.

Ay, dünyamıza şimdiki noktasından 50 bin mil ötede olsaydı, yeryüzünde med-cezir(gel-git) olayları sonucunda bütün kıtalar günde iki defa su altında kalırdı.

Dünyamızın çevresini saran atmosfer tabakası biraz daha ince olsaydı, atmosferde yanıp parçalanan binlerce meteor, o zaman dünyamıza rahatlıkla ulaşabilir ve her şeyi yok ederdi.

Mevsimlerin sürekliliği, gece ile gündüzün birbirini izlemesi, su döngüsü, yeryüzünde yaşamın oluşması da evrende mükemmel bir düzenin olduğunun en açık delilidir

Bu konuyla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır

 

"O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler" (Enbiya suresi, 33. ayet)

"Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir." (Rahman suresi, 5. ayet)

"Gece ile gündüzün ard arda gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için deliller vardır." (Yunus suresi, 6. ayet)

"Gökten uygun ölçüde yağmur indirip, onu yeryüzünde durdurduk." (Müminun suresi, 18. ayet)

 

Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmasının bizim için önemi nedir?

 

Evrende var olan her şeyin belirli bir ölçüye göre, belirli bir düzen içinde ve bir amaca bağlı olarak yaratıldığını kavrarız. Bu durum bizim Allah'ın varlığını, birliğini, gücünü kudretini görmemizi sağlar. Çevremizde gördüğümüz bu delillerden hareketle bilinçli bir mümin haline gelmemize yardımcı olur.

 

Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili olarak bize düşen görev nedir?

 

Kur'an, sık sık evrendeki ölçü ve dengeyi hatırlatarak, bunlar üzerinde düşünmemizi, dersler çıkarmamızı ister. Bu anlamda bize düşen görev, Allah'ın evrende koyduğu ölçü ve denge üzerinde düşünmek, incelemek, varlıklar âlemi için yararlı bilimsel çalışmalar ortaya koymaktır. Ayrıca Allah, evrende düzensizlik ve kargaşa ortamı oluşmaması için denge koymuştur. İnsan da evrendeki düzen ve ahengi bozacak davranışlardan kaçınmalıdır. Çünkü yeryüzündeki hayat Allah'ın yarattığı bu düzen sayesinde sürmektedir.