8. Sınıf 2. Ünite Din Kültürü Soruları

Yayınlanma 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

1- “İslâm’ın paylaşma ve yardımlaşmaya önem verdiğinin en önemli göstergesi ……………… ibadetinin Müslümanlara farz kılınmasıdır.”

 

Yukarıdaki cümlede boş yere hangisinin gelmesi uygun olur?

 

a) Hac

b) Oruç

c) Kurban

d) Zekât

 

 

 

2- İslam dinine göre bir kimsenin zekât verebilmesi için nisap miktarı bir mala ya da paraya sahip olması gerekir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde nisap miktarı doğru olarak tanımlanmıştır?

 

a) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında 75 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır.

b) Bir kimsenin temel ihtiyaçların dışında en az 85 gram altın ya da bu miktarda bir para ya da mala sahip olmasıdır.

c) Bir kimsenin temel ihtiyaçları dâhil 85 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır.

d) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında en az 85 gram gümüş yada bu miktarda bir para yada mala sahip olmasıdır.

 

 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi zekât verilen mallardan biri değildir?

 

a) Altın, gümüş, para 

b) İçinde oturduğumuz evimiz

c) Küçükbaş hayvanlar

d) Ticaret malları

 

 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi zekât verilebilecek kimselerden biri değildir?

 

a) Yoksul olan dedemiz

b) Yoksul olan amcamız

c) Evine dönecek parası olmayan yolcular

d) Yoksul olan kardeşimiz

 

 

 

5- Genel olarak ticaret mallarından ne kadar zekât verilir?

 

a) 1/40

b) 2/100

c) 2/10

d) 1/10

 

 

 

6- Bir kimsenin, zorunlu olmaksızın Allah rızası için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe ne denir?

 

a) Sadaka

b) Fitre

c) Zekât

d) Fidye

 

 

 

7- İslam dini yardımlaşma ve paylaşmaya çok büyük önem vermiştir. Bu alanda Allah rızası için toplumda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla birtakım hayır kurumları kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi kurulan bu yardımlaşma kurumlarımızdan biri değildir?

 

a) Yeşilay

b) Kızılay

c) NATO

d) Çocuk Esirgeme Kurumu

 

 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetinin farz olması için gereken şartlardan biri değildir?

 

a) Akıllı olmak

b) Özgür olmak

c) Müslüman olmak

d) Müslüman bir ülkede yaşamak

 

 

 

9- Hac ve Umre ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Hac farz, umre ise sünnet bir ibadettir.

b) Umre’de de hacda da ihrama girilir.

c) Hac yılın belli günlerinde, umre ise hemen her zaman yapılabilir.

d) Hacda, Arafat’ta vakfe yapılır; umrede ise vakfe yoktur.

 

 

 

10- “Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?

 

a) Şavt – Sa’y – Vakfe

b) Şavt – Tavaf – Sa’y 

c) Şavt – Vakfe – Tavaf

d) Vakfe – Tavaf – Şavt

 

 

 

11- Aşağıdakilerden hangisinden zekât verilmez?

 

a) Toprak ürünlerinden

b) Evde beslenen kümes hayvanlarından 

c) Ticari mallardan

d) Küçük ve büyük baş hayvanlardan

 

 

 

12- İmkânı olanların haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır…”(Âli imran, 97)

 

Türkçesi verilen ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 

 

a) İnsanların Allah’ın emirlerine uymak zorunda olduğu

b) Allah’ın insanlar üzerinde hak sahibi olduğu

c) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği

d) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu

 

 

 

13- ”…Maliki yevmiddin …” …Min şerri ma halak…” “… Ellezi yüvesvisu fisudurinnas”

 

Yukarıdaki ayetlerin hangi surelere ait olduğu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 

a)Fatiha-Kureyş-Felak

b) Fatiha-Nas- Felak

c) Fatiha-Fil-Maun

d) Fatiha- Felak- Nas

 

 

 

14- Vakfe nerede ve ne zaman yapılır?

 

a)Arafat’ta bayram günü

b) Arafat’ta arefe günü

c) Kâbe’de bayram günü

d) Mina’da arefe günü

 

 

 

15- Hac mevsimi dışında herhangi bir zamanda Kâbe’yi usulüne uygun olarak tavaf edip Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y etmek suretiyle yapılan ve sünnet olan ibadete ne denir?

 

a) Hac

b) Tavaf

c) Şavt

d) Umre

 

 

 

16- Kurban edilecek hayvanlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Koyun-Keçi: 1 yaşında olmalı; 1 kişi kesebilir.

b)Sığır-manda: 2 yaşında olmalı; en fazla 7 kişi kesebilir.

c) Yaban keçisi: 1 yaşında olmalı; 1 kişi kesebilir.

d) Deve: 5 yaşında olmalı; en fazla 7 kişi kesebilir.

 

 

 

17- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

 

a) Tavaf etmek

b) Şeytan taşlamak

c) Vakfe yapmak

d) İhrama girmek

 

 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin farz olabilmesi için gereken şartlardan biri değildir?

 

a) 40 yaşından küçük olmamak

b) Akli dengesi yerinde olmak 

c) İslam’ın ölçülerine göre zengin sayılmak

d) Müslüman olmak

 

 

 

19- “…yalemü ma beyne eydihim vema halfehüm…” kelimeleri nerede geçmektedir?

 

a) Maun Suresinde

b) Kafirun Suresinde

c) Ayetel kürsi’de

d) Leheb Suresinde

 

 

 

20- Kestiğiniz kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşmaz; fakat Allah'ın emirlerine bağlılığınız ona ulaşır...." Hac suresi 37. ayet

 

Bu ayeti göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?

 

a) Kurban Allah'ın rızasını kazanmak için kesilir.

b) Kurban Allah'a bağlılığın ifadesidir.

c) Kurban kesmenin temel amacı yardımlaşmadır.

D) Kurban kesmekle Allah’a kulluk bilinci güçlenir.