8.Sınıf Din Kültürü Değerlendirme Testi -2

Yayınlanma 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler


Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğini Mekke halkına ilk olarak nerede açıklamıştır?
A) Mescid-i Nebi’de
B) Safa Tepe’sinde
C) Arafat Dağı’nda
D) Hıra Mağara’sında
SEÇ   A     B     C     D  
2.
 Hz. Muhammed (sav)’e “Muhammedü’l-Emin” lakabı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?
A) Haşimiler
B) Medine halkı
C) Ensar
D) Mekke halkı
SEÇ   A     B     C     D  
3.
 Arkadaşları Hz. Muhammed’e “Allah katında en sevgili kullar kimlerdir?” diye sordu. Hz. Muhammed’in bu soruya cevabı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Cihad edenler
B) Allah’a tevekkül edenler
C) Ahlakı en güzel olanlar
D) Çok ibadet edenler
SEÇ   A     B     C     D  
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in gençlik döneminde Hılfu’l-Fudul teşkilatında görev almasının nedenlerindendir?
A) Mekke’nin ticaret kervanlarına hâkim olmak
B) Müslümanları tek çatı altında toplamak
C) Haksızlığa uğrayanlara yardım etmek
D) Boş vakitlerini değerlendirmek
SEÇ   A     B     C     D  
5.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
A) Ayrıştırıcıdır.
B) Toplumsaldır.
C) Süreklidir.
D) Değişkendir.
SEÇ   A     B     C     D  
6.
 Selçuklular ve Osmanlılar döneminde mimari yapıtların yanına, o sanat eserinin korunması ve bakımı için yapılan eserlere ne denir?
A) Kervansaray
B) Vakıf
C) Mülk
D) Hastane
SEÇ   A     B     C     D  
7.
 Yüce Allah’ın önceden takdir ve tayin ettiği olayların yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasına ne denir?
A) Kaza
B) Kader
C) Ecel
D) İrade
SEÇ   A     B     C     D  
8.
 Canlıların oluşumu, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili Allah tarafından konulan yasalara ne denir?
A) Evrenin yasaları
B) Biyolojik yasalar
C) Fiziksel yasalar
D) Toplumsal yasalar
SEÇ   A     B     C     D  
9.
 Hayatın son bulması, ölüm vaktinin gelmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyamet
B) Ecel
C) Kader
D) Ömür
SEÇ   A     B     C     D  
10.
İslam medeniyetindeki vakıf müessesini aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirebiliriz?
A) Tevekkül
B) Fidye
C) Fitre
D) Sadaka-i cariye
SEÇ   A     B     C     D  
11.
 Kur’an-ı Kerim “iyi ve yararlı işler yapmayı” aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirmektedir?
A) Takva
B) Salih amel
C) Tevekkül
D) Hüsnü zan
SEÇ   A     B     C     D  
12.
Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biridir?
A) Oruç tutmak
B) Namaz kılmak
C) Salih amel işlemek
D) Peygamberlere inanmak
SEÇ   A     B     C     D  
13.
“Sizin en hayırlınız, dünyası için ahiretini terketmeyen, ahireti için de dünyasını terketmeyen, her ikisi için çalışan ve insanlara yük olmayandır.” Hz. Muhammed bu sözüyle İslam’ın hangi özelliğine dikkat çekmektedir?
A) Tevhid ilkesi
B) Zekat ibadeti
C) Tevekkül anlayışı
D) Dünya - ahiret dengesi
SEÇ   A     B     C     D  
14.
“Veren el, alan elden üstündür.” Hz. Muhammed’in bu sözü aşağıdakilerden hangisi ile çelişir?
A) Yoksulları gözetme
B) Ticaret yaparken dürüst davranma
C) Başkalarının sırtından geçinme
D) Helal rızık kazanmak için gayret gösterme
SEÇ   A     B     C     D  
15.
“Şartları yerine getirip gerekli önlemleri aldıktan sonra sonucu Allah’tan beklemek” şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dua
B) Tövbe
C) Tevekkül
D) Sabır
SEÇ   A     B     C     D  
16.
Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı en iyi şekilde ifade etmektedir?
A) Din evrenseldir. Dinî anlayışlar ise kişilerin yaşadıkları zaman dilimiyle sınırlıdır.
B) İslam dini, Allah katından Hz. Muhammed´e geldiği ilk şekliyle korunan vahiylere dayalıdır.
C) Din anlayışı dinin sosyal, coğrafi, toplumsal vb. nedenlerle farklı anlaşılma biçimleridir.
D) Din, insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü inanma ihtiyacı insanın doğasında vardır.
SEÇ   A     B     C     D  
17.
 Hz. Muhammed’in vefatından sonra din bilginleri ortaya çıkan sorunları farklı yorumlar getirerek çözmeye çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlaşılması sonucu ortaya çıkan oluşumlardan ilkidir?
A) Mezhepler
B) Tarikatlar
C) Cemaatler
D) Dernekler
SEÇ   A     B     C     D  
18.
 Tasavvufa dayanan, Allah’a yakınlaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her birine ne ad verilir?
A) Zikir
B) Mezhep
C) Tarikat
D) Cemaat
SEÇ   A     B     C     D  
19.
“Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.” Mehmet Akif Ersoy yukardaki şiirinde öncelikle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
A) Tembellerin başarılı olamayacağını
B) Onurlu bir yaşam için çalışmak gerektiğini
C) Çalışmayan kişilerin çevresindekilere muhtaç olacağını
D) İnsanların mesleklerini en iyi şekilde icra etmesi gerektiğini
SEÇ   A     B     C     D  
20.
 Küs insanları barıştırmak, caddeden geçen birine yardım etmek, iyi ve güzel sözler söylemek gibi davranışlar dinimizde aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?
A) Tevekkül
B) Hüsnü zan
C) Sadaka
D) Fitre
SEÇ   A     B     C     D