Kalıtsal Hastalıklar Ve Kromozomlar

Yayınlanma 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

İnsanda 46 kromozom bulunur.

→Kromozomlar; vücut kromozomları ve cinsiyet kromozomları olmak üzere 2 gruba ayrılır.
 
 
 
 
Vücut kromozomları, cinsiyet haricindeki karakterlerin taşınmasından sorumludur.
 
Örnek: Saç rengi, göz rengi, boy uzunluğu...
 
İnsanda, 44 vücut kromozomu bulunur.
 
 
Cinsiyet kromozomları ise cinsiyetin belirlenmesinden sorumludur.
Bunlar 2 tane olup; dişilerde: XX, erkeklerde: XY 'dir.
 
 
Dişi bireyin kromozom formülü: 44 + XX
 
Erkek bireyin kromozom formülü: 44 +XY
 
 
 
Kalıtsal hastalıklar; vücut kromozomu, cinsiyet kromozomu ve kromozom sayısına bağlı olarak  üzere 3 kısımda incelenir.
 
 
 
 
 
**Vücut kromozomu ile taşınan kalıtsal hastalıklar:
 
→Bu kalıtsal hastalıklar, vücut kromozomları ile taşındığından; dişi ve erkeklerde eşit olarak açığa çıkar.
 
 
Örnek: Akdeniz anemisi, orak hücre anemisi, albinoluk, fenilketonüri
 
Bu hastalıklar çekinik bir genle taşınır.
Bir ailenin soy ağacında, bu kalıtsal hastalıklardan bir varsa; akraba evlilikleri sakıncalıdır.
 
 
 
Örnek: Akdeniz anemisi hastalığı  taşıyıcısı  bir anne ile aynı hastalık yönünden, taşıyıcı bir babanın;
              çocuklarında akdeniz anemisi hastalığı görülme ihtimali kaçtır?
 
               (Akdeniz anemisi geni: çekinik, Sağlam gen: baskın)
 
 
Sağlam gen: A
Akdeniz anemisi geni: a
 
 
AA: Sağlam birey
Aa: Taşıyıcı birey
aa: Akdeniz anemisi hastası
 
 
 
Çocuklarda akdeniz anemisi görülme ihtimali: %25
 
 
 
 
**Cinsiyet kromozomu ile taşınan kalıtsal hastalıklar:
 
 X ve Y kromozomu üzerinde taşınan bazı kalıtsal hastalıklar şunlardır;
 
 
 
 
 Y kromozomu ile taşınan hastalıklar, sadece erkek bireylerde ortaya çıkar.
Babada bu hastalık varsa, erkek çocuklarda %100 ortaya çıkar.
 
 
X kromozomu ile taşınan hastalıklar, dişi ve erkek bireylerde ortaya çıkar.
Bu hastalıkların erkeklerde görülme ihtimali, dişilerden