Öteleme ile Süsleme

ÖRÜNTÜLER, ÖTELEME VE SÜSLEMELER

 

Örüntü Nedir?

 

Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir. Örüntüler eş yada benzer çokgenler kullanılarak oluşturulur. Örneğin, kağıttan birbirine eş bir sürü üçgen şeklini kestiniz.

Bunlarla bulmaca gibi balık, kuş,ev,halı,kare,dikdörtgen gibi farklı desenlerde yeni şekiller meydana getirebilirsiniz.İşte bu oluşturduğunuz yeni şekillere örüntü adı verilir.

 

 

 

 

 

Öteleme nedir?

 

Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde (sağ, sol, yukarı, aşağı) yaptığı kayma hareketine öteleme denir. Öteleme hareketi sonunda nesnenin geldiği yer, görüntüsüdür.

Ötelemede şeklin duruşu, biçimi ve boyutları aynı kalır.

Örneğin şeklimiz 3 birim yukarı, 4 birim sağa kaydırılacak ama yönü değişmeyecek sadece yer değiştirmiş olacak.

 

Öteleme Simetrisi

 

Bir şeklin kendisi ile öteleme altındaki görüntüsü eş ve simetriktir. Bu tür simetrilere öteleme simetrisi denir.

 

 

 

Süsleme Nedir?

 

Bir düzlemin boşluk kalmadan ve şekiller üst üste gelmeden örüntü oluşturacak şekilde döşenmesine süsleme denir.

Süsleme yapılırken düzgün olan ya da düzgün olmayan çokgenler kullanılabilir. Çokgenler arasında boşluk kalmamalıdır. Üçgenle, kareyle, dikdörtgenle, düzgün altıgenle, düzgün sekizgenle süsleme yapılabilir. Ama beşgenle yapılamaz çünkü arada boşluklar kalır. 

 

 

 

Ötelemeli Süsleme

 

Şekiller düzleme öteleme hareketi ile döşenirse ötelemeli süsleme yapılmış olur.

Örneğin okuldaki fayansların dizilişi, halı desenleri.

 

 

 

Süsleme yapılabilmesi için, her bir köşede oluşan açıların ölçülerinin toplamı 360 derece olmalıdır.

 

 

 

Süslemenin Kodu Nasıl Bulunur?

 

Bir süslemede, her köşedeki düzgün çokgensel bölgelerin kenar sayıları süslemenin kodunu verir. Burada verilen süslemeli şeklin ortadaki köşelerinden birini belirleriz ve bu köşe etrafında oluşan şekillerin kenar sayısı ve kaç tane olduğuna göre kod yazarız.

Karelerden oluşan bir süslemede kod 4,4,4,4  (burada köşe etrafında 4 kenarlı 4 tane kare var)

Eşkenar üçgenlerden oluşan bir süslemede kod

3,3,3,3,3,3  (burada köşe etrafında 3 kenarlı 6 tane üçgen var)

Düzgün altıgenlerden oluşan bir süslemede kod

6,6,6  (burada köşe etrafında 6 kenarlı 3 tane altıgen var)