Geometrik Cisimler Hacimleri

Yayınlanma 8. Sınıf Matematik Yazılı Soruları ve Testler

GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ NASIL HESAPLANIR?

 

SİLİNDİR'İN HACMİ:

H = taban alan.yükseklik

H = π.r.r.h

(π=3,14 alırız, r taban yarıçapı, h yükseklik)

(konserve tenekesi) 

 

örnek: Taban yarıçapı 4cm ve yüksekliği 5cm olan silindirin hacmini bulunuz.(π=3)

H= 3.4.4.5= 240cmküp

 

KÜP'ÜN HACMİ:

H = a.a.a

(a küpün bir kenarının uzunluğu)

(küp şeker)

 

örnek: Bir ayrıtının uzunluğu 5cm olan küpün hacmini bulunuz.

H= 5.5.5= 125cmküp

 

DİKDÖRTGENLER PRİZMASI'NIN HACMİ:

H = a.b.c

(a en, b boy, c yüksekliği)

(kibrit kutusu)

 

örnek: Boyutları 3cm, 4cm, 5cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmini bulunuz.

H= 3.4.5= 60cmküp

 

KARE PRİZMA'NIN HACMİ:

H = taban alan.yüksekliği H = a.a.b

(a kare olan tabanın bir kenarı, b yükseklik)

 

örnek: Taban ayrıtının uzunluğu 5cm ve yüksekliği 10cm olan kare prizmanın hacmini bulunuz.

H= 5.5.10= 250cmküp