8.Sınıf Matematik Dersi Genel Değerlendirme Soruları

Yayınlanma 8. Sınıf Matematik Yazılı Soruları ve Testler

1) Ardışık üç sayının toplamı 47 dir.Bu sayılardan büyük olan küçük sayıdan 12 fazla,ortanca sayıda büyük sayıdan 7 eksiktir.Buna göre,ortanca sayı kaçtır?

 

A) 10

 

B) 15

 

C) 14

 

D) 27

 

 

 

2) y=x+2 doğrusunun x-ekseninin pozitif yönüyle yapmış olduğu açının tanjant değeri kaçtır?

 

A) 1

 

B) 2

 

C) -1

 

D) 3

 

3) Aşağıdaki noktalardan hangisi x-y+3>0 eşitsizliğini sağlar?

 

A) (1,4)

 

B) (-3,5)

 

C) (1,2)

 

D) (0,7)

 

 

 

4 )1. a=√3, b=√5 olduğuna göre, √240 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a)3ab                     

 

b) 6ab                 

 

c)5ab                    

 

d)4ab

 

 

 

5 )  çarpımının sonucu kaçtır?

A) 1    

 

B)      

 

C)      

 

D)   

 

6) Benzer iki üçgenin benzerlik oranı 2 ve birinin alanı 4 ise diğerinin alanı kaç olabilir?

 

A) 1

 

B) 2

 

C) 4

 

D) 8

 

7) 12 işçinin günde 8 saat çalışarak 5 günde yaptığı işi 5 işçi günde 4 saat çalışarak kaç günde yapar?

 

A) 12

 

B) 16

 

C) 24

 

D) 30

 

8) Her gün bir önceki günden 3 sayfa fazla kitap okuyan kişi 63 sayfa kitabı kaç günde okur?(İlk gün 3 sayfa kitap okumuştur)

 

A) 9

 

B) 8

 

C) 7

 

D) 6

 

 

 

9) a ve b doğal sayı olmak üzere a2-b2=17 ise a=?

 

A) 9

 

B) 6

 

C) 12

 

D) 5

 

10) Bir sınıftaki herkes birbiriyle birer defa tokalaşmak şartıyla 325 tokalaşma meydana geliyor.Sınıf mevcudunu bulunuz.

 

A) 20

 

B) 22

 

C) 24

 

D) 26  

 

 

 

 

 

 11-Sinx=3/5 ise Cosx+Tanx.Cotx =?

 

A)4/5

 

B)6/5

 

C)7/5

 

D) 9/5

 

12-Yaşlarının ortalaması 15 olan 8 kişinin yaşları toplamı kaçtır?

 

A)100

 

B)110

 

C)120

 

D)160

 

13-2 ile 8 in geometrik ortalaması nedir?

 

A)3

 

B)4

 

C)5

 

D)16

 

14-2x+3y=5

 

2x-y=1 denklem sisteminin çözümü olan (x,y) ikilisi nedir?

 

A)(1,1)

 

B)(1,2)

 

C)(2,1)

 

D)(2,2)

 

15-2x=3y

 

4x+2y=16 denklem sisteminin çözümü olan (x,y) ikilisi nedir?

 

A)(2,3)

 

B)(3,2)

 

C)(1,3)

 

D)(3,1)

 

16-Toplamları 14 olan iki sayının büyüğünün iki katından küçüğü çıkarılırsa 13 sayısı bulunuyor büyük sayı kaçtır?

 

A)7

 

B)8

 

C)9

 

D)10

 

17-Gerçel sayılar üzerinde * işlemi a*b=2a-3b+a.b şeklinde tanımlanıyor.Buna göre (1*2)*4 işleminin sonucu nedir?

 

A)-18

 

B)-20

 

C)-22

 

D)-24

 

18-4 günde bir nöbet tutan bir hemşire ilk nöbetini Çarşamba günü tutarsa bundan sonraki 10. nöbetini haftanın hangi günü tutar?

 

A) Pazar

 

B)Pazartesi

 

C)Salı

 

D)Çarşamba

 

19-Un,yağ ve şeker sırasıyla 12,4,7 sayılarıyla orantılı olarak karıştırılıp 460 gr hamur elde ediliyor buna göre karışımdaki un miktarı nedir?

 

A)240

 

B)210

 

C)180

 

D)120

 

20- a,b,c Sayıları sırasıyla 2,3,5 sayıları ile orantılıdır. 2a+5b-3c=16 ise a+2c kaçtır?

 

A)24

 

B)32

 

C)36

 

D)48