8.Sınıf Matematik Dersi Genel Değerlendirme Testi 3

Yayınlanma 8. Sınıf Matematik Yazılı Soruları ve Testler

1)  x+6 =13 ise   x=?                   

  a)13             b)8          c)7          d)6                 

 2)  x-3=2 ise   x=?

   a)3             b)5          c)-5        d)6       

 3)  3x+5=14 ise x=?

   a)-2           b)4           c)-3         d)3        

 4) 5x-6=19 ise x=?

   a)5           b)10          c)-5         d)0        

 5) 2x+5=5   ise   x=?

   a)2          b)5             c)-2         d)0      

 6) x+5=3   ise   x=? 

   a)2          b)-2           c)1           d)3      

 7) 5-x=3    ise    x=?

    a)2         b)-2          c)0           d)8        

 8) -9 - x=10     ise x=?

   a)1         b)19          c)0           d)-19     

 9) –5-2x=9     ise   x=?

   a)-2        b)-7          c)2            d)8       

 10) 2.(x-1)+x=4   ise x=?

   a)1          b)2          c)3            d)4       

 11) 3.(2x+1)-5=16 ise x=?

    a)3         b)5          c)7            d)4         

 12) 3.(2x-3)-2.(1-3x)=1 ise x=?

   a)-1         b)1          c)2           d)-2       

 13) 2x-5+3x=4+7x+13   ise x=?

   a)9          b)-5         c)13         d)-11    

 14) 5.(3-2x)=15 ise x=?

   a)0          b)1           c)2           d)3         

15) 2.(5x+3)+8=34 ise x=?

   a)-10       b)1          c)2           d)11      

 16)3 eksiğinin 7 katı 63 eden sayı kaçtır?

   a) 15       b) 14       c)13         d)12

 

 17) 5(x-2) = 3x-4 ise x=?

   a)-2          b)4           c)-7         d)3       

 18) 2x-1=107 ise x=?

   a)25         b)45         c)54        d)62   

19) 2x+3=0 denkleminin kökü

      3x+2a=3 denkleminin de kökü ise ‘a’ nedir?

   a) 15/4    b)15/8     c)3/2      d)-15/4 

20) 3x-(2-x)-4.(3-2x)=10 ise x=?

   a)1             b)-1        c)2          d)0