8.Sınıf Matematik Dersi Genel Değerlendirme Testi 4

Yayınlanma 8. Sınıf Matematik Yazılı Soruları ve Testler

1-  İlk terimi 3, ortak farkı 8  olan aritmetik dizinin 7. terimi kaçtır?

 

A)50  B) 51  C) 56  D)61

 

 

2-  Bir mal %20 karla satılırken satış fıyatı üzerinden %20 indirim yapılıyor. Bu satış sonundaki kar-zarar durumu ne olur? 

a) Ne kar-ne zarar

b) % 4 zarar

c) % 4 kar

d) % 10 zarar

 

 

 

 

3-  a , b , c pozitif tamsayı olmak üzere

 

         a – b = 11

         a – c = 7      ise  a + b + c toplamı en az kaçtır? 

  

A) 14          B) 15        C) 17         D) 18    

 

 

 

4-   x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere

 

120 . x  =  ( y – 1 )²    eşitliğini sağlayan  x ve y değerleri için x + y toplamı en az kaçtır?

 

 

  A) 97        B) 91         C) 81        D) 80 

 

5- Toplamları 12 , farkı 2 olan sayıların kareleri farkı kaçtır?

 

         a)140            b)96             c)45                 d) 24

 

6-Bir sınıftaki öğrenciler ikişer ikişer  otururlarsa 6 kişi ayakta kalıyor. Üçer üçer otururlarsa iki sıra boş kalıyor. Sınıftaki sıra sayısı kaçtır?

 

A)10             B)12                   C)14                  D)15

 

 

7-Bir anne ile ikiz çocuklarının yaşları toplamı 42’dir. Dört yıl sonra annenin yaşı, çocuklarının yaşının toplamının üç katından iki eksik ise annenin şimdiki yaşı kaçtır?

 

A)28             B)32                   C)36                  D)40

 

 

8-Hızları  oranı iki bölü beş olan iki araçtan biri A, diğeri B şehrinden hareket ettikten 2 saat sonra aralarındaki uzaklık 130 km’dir. Hızlı olan araç, iki saatte yolun yarısını 10 km geçtiğine göre  hızlı olan aracın hızı kaçtır?

 

A)50                   B)75             C)100               D)125

 

9-Bir çiftlikte ördek ve koyunların sayısı 28, ayakların toplam sayısı 88’ dir.Buna göre, bu çiftlikte kaç tane ördek vardır?

 

A)12              B)16                   C)24                   D)32

 

10-a ve b sayılarının aritmetik ortalaması 5 ve geometrik ortası 2√3 ise, 1/a+1/b ifadesinin değerini bulunuz.

 

   A)5/6             B)-5/6            C)4/7                 D)-4/7

 

 

 

 

11- İki basamaklı bir sayının rakamlarının yerleri değiştirildiğinde oluşan sayı ilk sayıdan 45 küçük olduğuna göre bu sayının rakamları farkı kaçtır?

 

a) 2 b)3  c)4  d)5

 

 

12-Öğrenciler tiyatro bileti almak için sıraya girmişlerdir. Nuran baştan 11.sırada, Canan sondan 13.sıradadır. Nuran ile Canan arasında iki kişi vardır. Canan bilet gişesine Nuran’dan daha yakın olduğuna göre tiyatro bileti sırasında kaç kişi vardır?

 

     a)20       b)22       c)24     d)26

 

13- Bir merdivenin basamaklarını üçer üçer inip, ikişer ikişer çıkan bir adamın çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 8 fazladır.Buna göre merdiven kaç basamaklıdır?

 

a)36     b)48     c)60      d)72

 

14-Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

* Benzer olan üçgenler aynı zamanda eştir.

*Eş üçgenlerin benzerlik oranı 1 dir.

*İki üçgenin açıları birbirine eşit ise bu üçgenler benzerdir.

 

a)  0  b)  1   c)  2  d)  3

 

15-  Üç arkadaş 53 tane bilyeyi birinci ikinciden 1 fazla, ikinci ise  üçüncüden 2 fazla bilye alarak paylaşıyorlar. Buna göre en az bilye  alan, kaç tane almıştır?

 

       A)14       B)15         C)16    D)17

 

16- İki sayının geometrik ortası 6  ,aritmetik ortalaması 10 ise küçük sayının büyük sayıya oranı kaçtır?

 

   a) 1/9     b) 6/10   c) 5/6     d) 4/7

 

17- Toplamları 91 olan iki reel sayının oranı  3/4  ise, büyük sayı kaçtır?

  

  a) 39       b) 46         c) 52      d) 63

 

18- 7  ile 10 yaşlarındaki iki kardeş yaşları ile orantılı olarak  85 YTL  yi bölüşmek istiyorlar.Küçük kardeş kaç YTL  almış olur?

  a) 25       b) 35        c) 45          d) 55

 

19- Bir üçgen çizmek istiyoruz. a kenarı 11 cm, b kenarı 13 cm olarak alıyoruz. Bu üçgeni çizebilmemiz için c kenarının alabileceği kaç farklı değer vardır ?

A ) 22    B ) 21    C ) 18    D ) 17 

 

 

20- Sadece Türkçe ve matematik derslerinden soru çıkan bir sınava giren Ali 27 matematik, 23 Türkçe neti yapmıştır ve 173 puan almıştır. Aynı sınavda Mehmet 15 matematik  ve 22 Türkçe neti yaparak 133 puan almıştır. Buna göre her bir Türkçe sorusu kaç puandır ? 

A ) 3    B ) 4    C ) 5    D ) 2,5