8. Sınıf Matematik Performans Ödevi Konuları

dersmatik tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Matematik Performans ve Proje Ödevleri

8. Sınıf Matematik Performans Ödevi Konuları

8.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

Adı-Soyadı               :

Sınıfı                        :

Ödev Konusu           :Kareköklü Sayılar

Süresi                       :

 

Ödevin Veriliş Tarihi:

 

         Bu performans ödevinde sizden Kareköklü Sayılarla işlem yeteneğini geliştirmek  maksatlı soru çözümleri istenmektedir.

Yönerge: Aşağıdaki adımları izlemelisiniz. 

             1)Kareköklü sayılarla yapılan işlemleri tekrar etmelisin

        2)Kuralları öğrendikten sonra gerektiğinde çözümlerine bakarak bol alıştırma yapmalısın

 

              3)Verilen soruların çözümlerini ayrıntılı bir şekilde çözüp rapor halinde verilen sürede bitirmelisin.

              4)BAŞARILAR DİLİYORUM.

8.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

 

Adı-Soyadı               :

Sınıfı                        :

Ödev Konusu           :HARFLİ İFADELER

Süresi                       :

 

Ödevin Veriliş Tarihi:

 

         Bu performans ödevinde sizden Harfli ifadelerle işlem yeteneğini geliştirmek  maksatlı soru çözümleri istenmektedir.

 

Yönerge: Aşağıdaki adımları izlemelisiniz. 

 

             1)Harfli ifade ne demektir.Terim benzer terim nedir araştırmalısın.

 

        2)Kuralları öğrendikten sonra gerektiğinde çözümlerine bakarak bol alıştırma yapmalısın

 

              3)Verilen soruların çözümlerini ayrıntılı bir şekilde çözüp rapor halinde verilen sürede bitirmelisin.

 

              4)BAŞARILAR DİLİYORUM.

 

               

 

 

 

               8.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

 

Adı-Soyadı               :

Sınıfı                        :

Ödev Konusu           :Rasyonel Sayılarda Sıralama

Süresi                       :

 

Ödevin Veriliş Tarihi:

 

           Bu performans ödevinde sizden Rasyonel sayılarda sıralama yapılırken dikkat edilecek kuralları öğrenmeniz ve ilgili soru çözme yeteneğinizin gelişmesi beklenmek tedir.

 

Yönerge: Aşağıdaki adımları izlemelisiniz. 

 

             1)Rasyonel sayılarla ilgili genel tanımlama yapınız

 

        2)Pozitif rasyonel sayıların sıralanmasındaki kuralları yazıp örnekler yapınız

 

              3)Negatif rasyonel sayıların sıralanmasındaki kuralları yazıp örnekler yapınız              

 

              4)Sıralama ile ilgili en az 15 tane soru çözümü yapmalısın

 

              5)BAŞARILAR DİLİYORUM.

 

               

 

 

 

8.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

 

Adı-Soyadı               :

 

Sınıfı                        :

 

Ödev Konusu           : Özdeşlik kavramı hakkında açıklama ve örneklerin verilemesi. Önemli özdeşliklerin araştırılması ve bu özdeşliklerin bulunduğu bir tablonun hazırlanıp sınıfa sunulması.  

 

Süresi                       :

 

Ödevin Veriliş Tarihi:

 

           Bu performans ödevinde sizden Rasyonel sayılarda sıralama yapılırken dikkat edilecek kuralları öğrenmeniz ve ilgili soru çözme yeteneğinizin gelişmesi beklenmek tedir.

 

Yönerge: Aşağıdaki adımları izlemelisiniz. 

 

1.   Özdeşlik konusunu açıklayınız

 

2.   Bir ifadenin özdeşlik olup olmadığına dair örnekler veriniz.

 

3.   Önemli özdeşlikleri sırasıyla yazıp bunların günlük hayatta kullanımı ile ilgili örnekler yapınız.

 

4.   Önemli özdeşlikleri 40*30 cm ebatındaki bir kartona kalın harflerle tablo şeklinde çiziniz.Bu tablo eşliğinde sınıfa sunum yapınız.

 

5.   BAŞARILAR DİLİYORUM

 

             

 

 

 

8.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

 

Adı-Soyadı               :

 

Sınıfı                        :

 

Ödev Konusu           : Çarpanlara ayırma yöntem ve tekniklerin araştırılması örneklerle sunumunun yapılması. Verilen ifadelerin  en sade hale getirilmesi ile ilgili sorular ve çözümleri nin sınıfa sunulması

 

Süresi                       :

 

Ödevin Veriliş Tarihi:

 

           Bu performans ödevinde sizden Çarpanlara ayırma yöntemlerini araştırmanız ve bilgileri nizi kuvvetlendirmeniz,kuralları öğrenmeniz ve ilgili soru çözme yeteneğinizin gelişmesi beklen mektedir.

 

Yönerge: Aşağıdaki adımları izlemelisiniz. 

 

1.   Çarpanlara ayırmanın ne demek olduğunu izah etmelisiniz.

 

2.   Çarpanlara ayırma yöntemlerini ayrıntılı şekilde izah edip en az 10 ar tane örnekler çözmelisiniz.

 

3.   Verilen ifadeyi en sade hale getirme ile ilgili en az 10 soru çözmelisin.

 

4.   BAŞARILAR DİLİYORUM

 

             

 

          

 

 

 

                                                 8.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

 

Adı-Soyadı               :

 

Sınıfı                        :

 

Ödev Konusu           : Eşkenar üçgenin yükseklik,çevre ve alan formülleri ile ilgili tablo

 

Süresi                       :

 

Ödevin Veriliş Tarihi:

 

Yönerge: Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

 

       1.     Eşkenar üçgenin özelliklerini iyi araştırmalı ve öğrenmelisin.

 

              2.     Eşkenar üçgenin bir kenarı ile yükseklik,çevre,alan arasındaki ilişkilerini ıspat ederek bulduğun formülleri tablo şeklinde yazmalısın.Tablo açık renkli 40*30 ebatında kartona yapılacaktır.Tablonun yanında eşkenar üçgenin de şekli çizilecektir.

 

        3.     Bir kenarı ,alanı,yüksekliği ve çevresinden birinin verilmesiyle diğerlerinin bulunabileceğini gösteren en az 20 soru çözmelisin.

 

              4      BAŞARILAR DİLİYORUM.

 

 

 

          

 

 

 

8.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

 

Adı-Soyadı               :

 

Sınıfı                        :

 

Ödev Konusu           : Pisagor Ve öklit bağıntısı hakkında tablo ve sunum

 

Süresi                       :

 

Ödevin Veriliş Tarihi:

 

           Yönerge: Aşağıdaki adımları izlemelisiniz. 

 

1.   Pisagor ve öklit kelimelerinin nereden geldiğini araştırınız.

 

2.   Dik üçgendeki pisagor ve öklit bağıntılarına nasıl ulaşıldığını ıspatlayınız.

 

3.   Bu bağıntıların başlıklarıyla bulunduğu 40*30 cm ebatında açık renkli kartona çizilmiş bir tablo oluşturunuz.

 

4.   Bu tablo yanlarında pisagor ve öklit bağıntılarını gösteren şekiller de bulunmalı.

 

5.   Bu bağıntıların kullanıldığı 10 örnek çözünüz.

 

6.   BAŞARILAR DİLİYORUM

 

 

 

 

 

8.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

 

Adı-Soyadı               :

 

Sınıfı                        :

 

Ödev Konusu           :1. dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle problem çözümleri/Sizden 1. dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle çözülebilen kesir,hareket,sayı ve orantı problemlerin den 10 ar tane çözmeniz istenmektedir.

 

Süresi                       :

 

Ödevin Veriliş Tarihi:

 

YÖNERGE   : Performans ödevinizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 

1.   Öncelikle 1. dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümünü iyi bir şekilde yapabilmeniz gerekli.

 

2.   Problem çözerken uyulacak basamakları bilmelisiniz.

 

3.   Problemin çözümüne katkı sağlayacak şekiller çizmelisiniz.

 

4.   Yardımcı kaynaklardan ve öğretmeninizden yararlanabilirsiniz.

 

5.   BAŞARILAR DİLİYORUM.

 

 

 

 

 

 

 

8.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

 

Adı-Soyadı               :

 

Sınıfı                        :

 

Ödev Konusu           :Benzerlik kuralları.Thales kimdir?Thales teoremlerinin uygulanması.

 

Süresi                       :

 

Ödevin Veriliş Tarihi:

 

           Yönerge: Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

 

1.   Benzerliğin ne manaya geldiğini açıklamalısın.

 

2.   Üçgenlerde benzerlik kurallarını maddeler halinde yazıp her birine en az 5 er örnek vermelisin.

 

3.   Thales in hayatını araştırmalı ve benzerlikle ilgili teoremlerini ıspatlamalısın.

 

4.   Benzerlik kurallarının günlük hayatta işimizi nasıl kolaylaştırdığını gösteren bilgiler vermeli ve bu konuda problemler çözmelşsşn.

 

5.   Bütün bunları rapor şeklinde yazıp,sınıfta sunmalısın.

 

6.   BAŞARILAR DİLİYORUM

 

    

 

 

 

8.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

 

Adı-Soyadı               :

 

Sınıfı                        :

 

Ödev Konusu           : Devirli ondalık açılım ve irrasyonel sayılar  hakkında sunum 

 

Süresi                       :

 

Ödevin Veriliş Tarihi:

 

           Yönerge: Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

 

   1.   Ondalık açılım hakkında bilgi vermelisin.

 

2.   Devirli ondalık açılımlar hakkında bilgi verip örnek yapmalısın

 

         3.    Ondalık açılımlar ile irrasyonel sayılar arasındaki bağlantıyı vurgulamalı ve irrasyonel sayılara örnekler vermelisin

 

          4.   5   sayısının ne manaya geldiğini açıklamalı ve değerinin yaklaşık ne olduğunu bulmalısın.Bunları sunum şeklinde anlatmalısın.

 

          5.    BAŞARILAR DİLİYORUM.