8.Sınıf Türkçe Testi8

Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe

1. “Başkalarını kimi zaman ne yapmak gerektiğini, kimi zaman da ne yapmamak gerektiğini öğrenmek için izleriz.”Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? 

 

a) İnsanlar, başkalarının hatalarını izleyerek de ders alabilirler. 

b) Bir insanın davranışlarını izlemek onu mutlaka örnek alacağımız anlamına gelmez. 

c) Çocuklar kişilik gelişiminde başkalarını örnek alarak doğru yola ulaşırlar. 

d) Başkalarının hatlarını görmek doğruyu anlamamız için bize rehberlik eder.

2. 

A) 

B) 

C) 

D) 2. Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmıştır? 

a) Havuzun buz gibi soğuk suyu bizi kendimize getirdi. 

b) Daha çok kazanmak için daha çok çalışmalıyız. 

c) Toplantıda yumuşak davranışlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. 

d) Adana insanların evinden olmasına öyle çok üzüldü ki.

3. 

A) 

B) 

C) 

D) 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir ad tamlaması vardır? 

a) Okulun duvarlarını büyük bir zevkle boyadık. 

b) Güzelliğin resmini ben bu ovalarda gördüm. 

c) Onun düşüncelerini anlamak için iyi dinlememiz gerekir. 

d) Bebeğin resmini koltuğun altına saklamışlar.

4. 

A) 

B) 

C) 

D)4-Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir görüş belirtiyor 

a)Başkentimiz olan Ankara’yı çok beğeniyorum. 

b)Şiir okumayı herkes beceremez. 

c)’Yaprak Dökümü’ adlı roman Reşat Nuri Güntekin’in romanıdır. 

d)Romanlar şiirlere göre daha zor yazılırlar.

5. 

A) 

B) 

C) 

D)5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelerin ayrımında yanlışlık yapılmıştır? 

a)Doğanın her tarafında bir mucize vardır. 

b)Eski arkadaşlarım beni okulda aramışlar. 

c)İnsanlığı yüceltecek olan ilimdir. 

d)Soruyu nasıl çözdüğümü hatırlamıyorum.

6. 

A) 

B) 

C) 

D)6- Hangi sözcük çifti karşıt anlamlı değildir? 

a) Sevgi-nefret 

b) Acı-tatlı 

c) Şair-ozan 

d) Sönük-yanık

7. 

A) 

B) 

C) 

D)7-.Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmaktadır? 

a) Çocuk babasını çok özlemişti. 

b) Bu keskin tavrınla kendine zarar verirsin. 

c) Bu ağır sözler onu üzdü. 

d) Sınıfını geçemeyen öğrenci ağladı

8. 

A) 

B) 

C) 

D)8-Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnız özne ve yüklemden oluşmuştur? 

a)Bilim, insanların geleceğini etkiler. 

b)İnsanın en tehlikelisi, en cahil olanıdır.

c)Cahil insandan her kötülük beklenir. 

d)Halkı aydınlatmalı; ama ona gerçekleri öğretmeliyiz.

9. 

A) 

B) 

C) 

D)9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır? 

a)Dün okula arabayla Orhan geldi. 

b)Orhan dün okula arabayla geldi. 

c)Orhan arabayla okula dün geldi. 

d)Arabayla Orhan dün okula geldi.

10. 

A) 

B) 

C) 

D)

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 

a)Büyükbabası yaşlandıkça yeni huylar ediniyor. 

b)Topladığı özdeyişleri ayrı fişlere yazıyordu. 

c)Titreyen elleriyle kahve fincanına uzandı. 

d)Onun çiğ davranışlarından rahatsız oluyorduk.