8.Sınıf Türkçe Konu Anlatımı 12

Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Mısra (Dize): Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir.

 

 

 

Beyit (İkilik): Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan nazım birimidir.

 

 

 

Ölçü (Vezin): Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerlerine göre bir uyum içinde olmasıdır.

 

 

 

Hece Ölçüsü: Şiirde dizeleri oluşturan kelimelerin hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüdür. Hece ölçüsüyle yazılmış dizeler okunurken belli yerlerde durulur. Durulan bu yerlere "durak" denir. Durak, kelimenin sonunda yer alır.

 

 

 

Aruz Ölçüsü: Dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalığına göre, açık ya da kapalı oluşuna göre düzenlenmesidir. Kısa heceler nokta (.) uzun heceler çizgi (-) ile gösterilir.

 

 

 

Serbest Ölçü: Bu ölçüde hecelerin sayısı, uzunluğu ya da kısalığı dikkate alınmaz.

 

 

 

Redif: Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamlan ve görevleri aynı olan eklerin, kelime gruplarının tekrar edilmesine "redif" denir.

 

 

 

----uzakta

 

 

 

----plakta

 

 

 

Kafiye: Şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliklerine denir. Kafiyeyi oluşturan eklerin ya da kelimelerin; yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı olmalıdır.

 

 

 

----derinden.

 

 

 

----kederinden.

 

 

 

 

 

 

 

Kafiye Çeşitleri

 

 

 

Yarım Kafiye: Tek ses benzerliğe dayanan kafiyedir.

 

 

 

----dizildi.

 

 

 

----yazıldı.

 

 

 

 

 

 

 

Tam Kafiye: İki ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

 

 

 

----karanlık

 

 

 

----artık

 

 

 

 

 

 

 

Zengin Kafiye: Üç ya da daha çok ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

 

 

 

----yolculuk

 

 

 

----soluk           

 

 

 

Cinaslı Kafiye: Anlamlan ayrı, fakat yazılış ve okunuşları aynı olan kelime ve kelime gruplarının oluşturduğu kafiyedir.

 

 

 

----vakit çok geç.

 

 

 

----nasıl geçersen geç.

 

 

 

 

 

 

 

Kafiye Örgüsü

 

 

 

Düz Kafiye: "a a a b" ya da "a a b b" olmalı.

 

 

 

Çapraz Kafiye: "a b a b" olmalı.

 

 

 

Sarma Kafiye: "a b b a" olmalı.

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Soru:

 

 

 

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

 

 

 

Yemek verdi ekmek verdi et verdi

 

 

 

Kazma ile dövmeyince kıt verdi.

 

 

 

Benim sadık yarim kara topraktır.

 

 

 

Yukarıdaki dörtlüğün kafiye şeması hangisidir?

 

 

 

A) Aaab

 

 

 

B) Aabb

 

 

 

C) Abab

 

 

 

D) Aaaa

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Soru:

 

 

 

Komşuda yapı mı var

 

 

 

Geliyor keser sesi

 

 

 

Ustalar konuşurken

 

 

 

Çıraklar keser sesi

 

 

 

Yukarıdaki mısralarda ne çeşit kafiye kullanılmıştır?

 

 

 

A) Cinaslı kafiye

 

 

 

B) Yarım kafiye

 

 

 

C) Tam kafiye

 

 

 

D) Zengin kafiye