Şiir Türleri (8. Sınıf)

Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Lirik Şiir: Aşk, ayrılık, hasret ve özlem gibi konuları işleyen duygusal şiirlerdir. Duygu, çoşku ve akıcılık söz konusudur. Gazel, şarkı, koşma, semai lirik şiire örnektir.

 

NE BÖYLE SEVDALAR GÖRDÜM NE BÖYLE AYRILIKLAR

 

Ne zaman seni düşünsem

 

Bir ceylan su içmeye iner

 

Çayırları büyürken görürüm

 

Her akşam seninle

 

Yeşil bir zeytin tanesi

 

Bir parça mavi deniz

 

Alır beni

 

Seni düşündükçe

 

Gül dikiyorum ellerimin değdiği yere

 

Atlara su veriyorum

 

Daha bir seviyorum dağları.

 

Pastoral Şiir: Doğa güzelliklerini, kır ve doğa sevgisini, orman, yayla, dağ, köy çoban yaşamını, bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür. Şair doğa karşısındaki duygularını anlatıyorsa "idil", bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatıyorsa "eglog" adını alır.

 

Avludan geçtiğini gördü gelinin

 

Suya gidiyordu öğle güneşinde

 

Ardında bebesi yalınayak

 

Geride Karabaş

 

Tozlu yoldan

 

Söğütlerin oradaki çeşmeye

 

Yalağında bulutlar yıkanan çeşmeye

 

Oktay RIFAT

 

 

 

Epik Şiir: Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, yiğitlik gibi konular işlenir. Okuyanda çoşku yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır.

 

DURDUK, SÜNGÜ TAKMIŞ KÂFİR

 

Durduk, süngü takmış kâfir ayakta,

 

Bizde süngü yok.

 

Bir hayret kızıllığı akardı üstümüzden

 

Dehşetten daha çok

 

Durduk, süngüsü düşmanın pırıl pırıl,

 

Önümüze çıktı bir gündüz bir gece.

 

Korku değil hâşâ,

 

Bir büyük düşünce

 

F.Hüsnü DAĞLARCA

 

 

 

Didaktik Şiir: Bilgi vermek, öğretmek, öğüt vermek gibi öğretici amaç ta- şıyan şiirlerdir. Ahlakilik hâkimdir. Kuru bir üslubu vardır. Manzum hikâyeler ve fabllar hep didaktiktir.

 

Şunlar ki çoktur malları

 

Gör nice oldu halleri

 

Sonucu bir gömlek imiş

 

Anında yoktur yenleri

 

Yunus EMRE

 

Satirik Şiir: Toplumdaki çeşitli düzensizlik ve bozuklukları yeren, taşlayan şiirlerdir. Halk edebiyatında "taşlama", Divan edebiyatında "hiciv" denir.

 

Benim bu gidişe aklım ermiyor

 

Fukara halini kimse sormuyor

 

Padişah sikkesi selam vermiyor

 

Kefensiz kalacak ölümüz bizim

 

 

Dramatik Şiir: Tiyatronun manzum şekline denir. Dramatik manzume, karşılıklı konuşma şeklinde yazılan manzumelerdir.

 

Örnek Soru:

 

Aşağıdakilerden hangisi şiir türü değildir?

 

A) Satirik şiir

 

B) Didaktik şiir

 

C) Lirik şiir

 

D) Sevgi şiiri

 

 

 

Örnek Soru:

 

Duygu ve düşünceler coşkulu bir dille anlatılır. Bu tür şiirler içten gelen söylenişle coşku doludur. Duygu her zaman ön plandadır.

 

Paragrafta sözü edilen şiir, konusuna göre aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Lirik şiir

 

B) Epik şiir

 

C) Didaktik şiir

 

D) Pastoral şiir