8.Sınıf Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce

Paragrafta Yardımcı Düşünce

 

 

Paragraflarda anlatılmak istenen düşünceyi geliştirmek, onu desteklemek amacıyla verilen yardımcı düşünceler olabilir. Bunlar yazının yazılma amacını vermezler, sadece ana fikirle aynı doğrultuda oldukları için parçada bu düşüncelere ihtiyaç duyulur.

Yardımcı düşünce soruları “Hangisine değinilmemiştir?” ya da “Hangisi söylenemez?” şeklinde karşımıza çıkar.

Yardımcı düşünce sorularını çözebilmek için paragrafta değinilen temaların tamamını doğru anlamak gerekir.

 

ÖRNEK SORU

 

Sen insansın! Derinde dur ama kıyıyı da kaybetme, kıyının pek de uzağına düşme. Çık mağarandan, kuytudan kaç, genişliğe gel, ferahlıkta dur, ufka bak.

 

Parçada aşağıdakilerden hangisi önerilmemiştir?

A) Yardımsever olmak

B) Toplumla birlikte yaşamak

C) Karanlıktan çıkmak

D) Geleceği düşünmek

2006 OKS

 

ÇÖZÜM

Parçada “Çık mağarandan.” seslenişi, toplum içinde ol; “Kuytudan kaç, genişliğe gel.” ifadesi, karanlıktan çık; “Ufka bak.” ifadesi de geleceği düşün anlamında değerlendirilecek tavsiyelerdir. Yardımseverlikle ilgili bir yargıya yer verilmemiştir.

Yanıt A

 

ÖRNEK SORU

İçimden hep iyilik geliyor

Yaşadığımız dünyayı seviyorum Kin tutmak benim harcım değil

Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum

Parasız pulsuzum ne çıkar

Gelecek güzel günlere inanıyorum

Necati Cumali

Dizelerden şairle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Kendisiyle barışık olduğu

B) Umutlu olduğu

C) Pişman olduğu

D) Açık yürekli olduğu

2006 OKS

 

ÇÖZÜM

“Parasız pulsuz” olduğunu bilip de “Bundan ne çıkar?” diyebilen insan, kendiyle barışık olan insandır. (A) “Gelecek güzel günlere” inanan biri, umutludur. (B) “Kin tutmak benim harcım değil.” diyen biri açık yürekli biridir. (D) Bizi, şairin pişman olduğu sonucuna götürecek bir yargıya bu şiirde yer verilmemiştir.

Yanıt C

 

ÖRNEK SORU

 

Ali’nin hiçbir zaman “Ben bu konuda hatalıyım; şu işi yanlış yaptım.” dediğini duymadım. O kendince her konuyu çok iyi biliyor. Hiç yanlış yapmaz. Size soruyorum; ben mi yanılıyorum, yoksa Ali gerçekten hata yapamaz mı?

 

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, Ali’nin kişiliği ile bağdaşmaz?

A) Çok bilmiş B) Kendini beğenmiş

C) İnatçı D) Kararsız

1993 DPY

 

ÇÖZÜM

Parçada Ali’nin her şeyi doğru bildiğine inanması onun çok bilmiş, inatçı ve kendini beğenmiş olduğunu göstermektedir. Fakat Ali’nin kararsız olduğunu söyleyemeyiz; çünkü Ali her konuda doğruyu bildiğine inanmaktadır.

Yanıt D