Nesnel Öznel Yargı -2

Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

1)Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargılıdır?

A) Ressamın en başarılı çalışması budur.

B) Köyümüzde herkes gül yetiştirir.

C) Hava ısınınca insanın içi mutlulukla dolar.

D) Uzun saçlı çocuklar daha güzeldir.

 

2)Komşular bilirler cümle bu işi,

Arpa yemez, kırılmıştı her dişi.

Kuyruğunu kaldırırdı beş kişi.

Odun taşıdığım eşek nic’oldu. Yukarıdaki şiirin uyak şeması aşağıdakilerden hangisidir?

A) a-a-b-a

B) a-a-a-a

C) a-a-b-b

D) a-a-a-b

 

3) “Akıntı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem temel hem mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Akşamdan beri musluğun akıntısı kesilmedi.

B) Gemi, denizdeki akıntıya kapılmış sürükleniyordu.

C) İlaç içtiği halde geceden beri burun akıntısı kesilmedi.

D) Ali akıntıya karşı kürek çektiğinin farkında değil mi?

 

4). Bu şehre, hatta bu semte gelmeyeli yıllar olmuştu.Oysaki ben çocukluğumun geçtiği ve gençlik hatıralarımla dolu olan bu eve çok içten duygularla bağlıydım. Altı çizili sözcük bu cümlede sözcüğün hangi anlamında kullanılmıştır?

A) Mecaz anlamında

B) Terim anlamında

C) Gerçek anlamında

D) Yan anlamında

 

5)Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama kullanılan deyime uygun değildir?

A)Sabahleyin uyanır uyanmaz, karga tulumba işe gidiyordu.

B)Ne yapacağı belli olmayan, deli bozuk bir adamla karşılaşmıştık.

C)Bu türküyü sık sık tekrarlıyor, dilinden düşürmüyordu.

D)Çok sağlıklı ve çevik, çivi gibi bir adamdı.

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayımdan söz edilmiştir?

A)Havaalanı sis yüzünden kapatılmış olabilir.

B)Uçağın iki saat sonra burada olması gerekiyor.

C)Hadi sizinle görüşmeyi kabul etti; ona ne demeyi düşünüyorsunuz?

D)Onun böyle davranacağı çok önceden belliydi.

 

7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Bu hafta Marmara’nın Doğusu yağışlı geçecek.

B) Herkez tembellik edip,ders çalışmıyor.

C) Yanlışlarıyla öğretmenlerin tepkisini çekiyordu.

D) Omuzumda bir ağırlık var sanki.

 

8) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

B) Bugünün işini yarına bırakma.

C) Yaş kesen baş keser.

D) Sakla samanı gelir zamanı.

 

9) Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsan, yelkenlerini rüzgâra göre ayarla. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle anlamca aynı doğrultudadır?

a) Büyük meydanlarda her zaman büyük insanlar nutuk atmaz bunu bil.

b) Bilmediğin bir konuysa konuma; sus ve dinle.

c) Zaman sana uymazsa sen zamana uy.

d) Geleceğin ile ilgili kaygıların varsa, daha çok çalış.

 

10) Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?

A-Kentimizde her yıl kitap fuarı düzenleniyor.

B-Fuara her yıl nitelikli yazarlar konuk oluyor.

C-Bu yıl, içerik bakımından doyurucu bir kitap fuarı açıldı.

D-Fuara ilgi oldukça yüksekti.