8. Sınıf Türkçe Öyküleme Konu Anlatımı

Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

3. 3. Öyküleme

 

 

 

 

 

Anlatılmak istenenin olay merkezli olarak okura sunulduğu yazılardır. Açıklama ve betimlemenin aksine öykülemede hareketlilik vardır. Birbirini takip eden olaylar dizisi kullanılır.

 

Roman hikâye gibi edebi türlerde temel anlatım biçimidir. Öykülemede yaygın olarak bilinen geçmiş zaman kipi kullanıllır. Diğer kiplerde yazılmış öyküleme örneklerine rastlamak da mümkündür.

 

 

 

Örnek:

 

 

 

“Sokakta hızla ilerliyordu. Aradığı evi bulduğunda bir an duraksadı. Cesaretini toplayabilmek için biraz etrafı seyretti.Hazır olduğunu hissettiğinde elbisesini düzeltti, saçlarını eliyle yokladıve kapıyı çaldı.”

 

 

 

Bu parçada sadece olaylar üzerine yoğunlaşılmış, bilgi verme amacı güdülmemiş ya da dekor betimlemelerine gidilmemiştir. Bu özellikler öyküleme paragraflarında bulunur.

 

 

 

ÖRNEK SORU

 

 

 

Bir zamanlar bakırcılar, bakırı ateşe tutarlar; çe- kiçle döverek tencere, tava, güğüm yaparlardı. Ketenler ahşap tezgâhlarda elle dokunur, mekikleri göznuruyla sarılırdı. Taş, elle yontulurdu. Kireç taşı, odun ateşi ve insan emeğiyle yakılıp kireç yapılırdı; tuğlanın çamuru ayakla çiğnenirdi.

 

 

 

Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Öyküleyici B) Betimleyici

 

C) Tartışmacı D) Açıklayıcı

 

2003 OKS

 

 

 

ÇÖZÜM

 

Paragraftaki cümlelerin tamamında farklı bir olay anlatılmaktadır. Betimlemede mekânlar ve eşyalar, açıklamada kavramlar, tartışmada dü- şünceler ön plana çıkar. Olayların ön planda ol- duğu anlatım biçimi ise öykülemedir.

 

Yanıt A

 

3. Öyküleme

 

 

 

 

 

Anlatılmak istenenin olay merkezli olarak okura sunulduğu yazılardır. Açıklama ve betimlemenin aksine öykülemede hareketlilik vardır. Birbirini takip eden olaylar dizisi kullanılır.

 

Roman hikâye gibi edebi türlerde temel anlatım biçimidir. Öykülemede yaygın olarak bilinen geçmiş zaman kipi kullanıllır. Diğer kiplerde yazılmış öyküleme örneklerine rastlamak da mümkündür.

 

 

 

Örnek:

 

 

 

“Sokakta hızla ilerliyordu. Aradığı evi bulduğunda bir an duraksadı. Cesaretini toplayabilmek için biraz etrafı seyretti.Hazır olduğunu hissettiğinde elbisesini düzeltti, saçlarını eliyle yokladıve kapıyı çaldı.”

 

 

 

Bu parçada sadece olaylar üzerine yoğunlaşılmış, bilgi verme amacı güdülmemiş ya da dekor betimlemelerine gidilmemiştir. Bu özellikler öyküleme paragraflarında bulunur.

 

 

 

ÖRNEK SORU

 

 

 

Bir zamanlar bakırcılar, bakırı ateşe tutarlar; çe- kiçle döverek tencere, tava, güğüm yaparlardı. Ketenler ahşap tezgâhlarda elle dokunur, mekikleri göznuruyla sarılırdı. Taş, elle yontulurdu. Kireç taşı, odun ateşi ve insan emeğiyle yakılıp kireç yapılırdı; tuğlanın çamuru ayakla çiğnenirdi.

 

 

 

Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Öyküleyici B) Betimleyici

 

C) Tartışmacı D) Açıklayıcı

 

2003 OKS

 

 

 

ÇÖZÜM

 

Paragraftaki cümlelerin tamamında farklı bir olay anlatılmaktadır. Betimlemede mekânlar ve eşyalar, açıklamada kavramlar, tartışmada dü- şünceler ön plana çıkar. Olayların ön planda ol- duğu anlatım biçimi ise öykülemedir.

 

Yanıt A

 

 

 

 

 

 

 

Anlatılmak istenenin olay merkezli olarak okura sunulduğu yazılardır. Açıklama ve betimlemenin aksine öykülemede hareketlilik vardır. Birbirini takip eden olaylar dizisi kullanılır.

 

Roman hikâye gibi edebi türlerde temel anlatım biçimidir. Öykülemede yaygın olarak bilinen geçmiş zaman kipi kullanıllır. Diğer kiplerde yazılmış öyküleme örneklerine rastlamak da mümkündür.

 

 

 

Örnek:

 

 

 

“Sokakta hızla ilerliyordu. Aradığı evi bulduğunda bir an duraksadı. Cesaretini toplayabilmek için biraz etrafı seyretti.Hazır olduğunu hissettiğinde elbisesini düzeltti, saçlarını eliyle yokladıve kapıyı çaldı.”

 

 

 

Bu parçada sadece olaylar üzerine yoğunlaşılmış, bilgi verme amacı güdülmemiş ya da dekor betimlemelerine gidilmemiştir. Bu özellikler öyküleme paragraflarında bulunur.

 

 

 

ÖRNEK SORU

 

 

 

Bir zamanlar bakırcılar, bakırı ateşe tutarlar; çe- kiçle döverek tencere, tava, güğüm yaparlardı. Ketenler ahşap tezgâhlarda elle dokunur, mekikleri göznuruyla sarılırdı. Taş, elle yontulurdu. Kireç taşı, odun ateşi ve insan emeğiyle yakılıp kireç yapılırdı; tuğlanın çamuru ayakla çiğnenirdi.

 

 

 

Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Öyküleyici B) Betimleyici

 

C) Tartışmacı D) Açıklayıcı

 

2003 OKS

 

 

 

ÇÖZÜM

 

Paragraftaki cümlelerin tamamında farklı bir olay anlatılmaktadır. Betimlemede mekânlar ve eşyalar, açıklamada kavramlar, tartışmada dü- şünceler ön plana çıkar. Olayların ön planda ol- duğu anlatım biçimi ise öykülemedir.

 

Yanıt A