Türkçe Filimsiler

Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Fiilimsi ya da eylemsi; fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen; cümle içerisinde isim, sıfat, zarf gibi görevlerde bulunan fiil soylu kelimelerdir. Türkçede fiilimsiler, fiillerin yapım ekleri alarak isim soylu sözcükler gibi kullanılmaları ile oluşturulur. Olumsuzluk eki hariç fiil çekim eki almazlar. Fiilimsi aldığı yapım ekine göre cümlede isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılabilir                                                                                                                

ÖZELLİKLERİ                                                                                                                                                                                                                                                            Fiil anlamını tamımıyla yitirmezler                                                                                                                                                                                                                               Fiile gelen zaman ve şahıs eklerini almazlar, yani fiil çekimine girmezler.

Cümlede doğrudan yüklem olamazlar. Ancak ek-fiil eki alarak yüklem olabilirler.

Fiilimsi olan kelimeler veya fiilimsi ile oluşan kelime grupları cümlede yan cümlecik olarak adlandırılır.

Fiilimsiler bulundukları cümleyi birleşik yapılı hâle getirirler.

Fiilimsi ekleri yapım eki olarak da tanımlanabilir.

Fiilimsileri niteleyen kelimeler zarf görevinde olurlar.